1. Títol i justificació de la unitat

Amb aquesta UD es pretén animar a un consum crític dels mitjans de comunicació. Es cerca, així, que l’alumnat pugui identificar les imatges implícites i els valors ocults que transmeten els mitjans.

L’imaginari social està fortament influït pels mitjans de comunicació de masses; així doncs, gaudir d’una ètica i d’un esperit crític de cara a les informacions que ens arriben passa a ser una competència clau per poder interpretar el món en el qual vivim, evitant caure en simplificacions, generalitzacions i estereotips.

Aquesta UD abordarà l’ètica periodística i l’aplicarà en casos concrets. S’acabarà amb la presentació estructurada d’arguments que ens permetin visibilitzar i qüestionar quins mecanismes segueixen presents a l’hora de presentar la cultura gitana al gran públic.