Introducció. 600 Anys Convivint

Aquesta programació parla de la voluntat de celebrar els 600 anys de la presència documentada dels primers gitanos i gitanes a Catalunya i de la necessitat de la incorporació de la cultura gitana als continguts escolars. Així mateix, aquest conjunt d’unitats didàctiques tenen també la voluntat de trencar els perjudicis i estereotips que encara avui persegueixen al Poble Gitano, i denunciar un tracte que no ha estat just cap aquesta comunitat al llarg de la història.

En aquest marc, es pretén abordar diferents elements culturals d’aquest col·lectiu per fer visible el Poble Gitano dins l’escola. Es presenta, doncs, en forma de guia didàctica, una proposta transversal per desenvolupar al llarg dels tres cicles de l’educació primària.