RecursosLa fase final del projecte consisteix a trobar recursos que donin resposta a les actuacions que heu prioritzat.

Com heu pogut veure a la fase anterior, al costat de cadascuna de les actuacions (de cada línia i de cada àmbit) hi ha un enllaç a un document amb els recursos proposats per a cadascuna de les actuacions. Fixeu-vos en la numeració del recurs.

També podeu accedir al banc de recursos de la pàgina Escola i Famílies de l'Xtec, que estan organitzats segons les sis línies d'intervenció:

  • Acollida
  • Carta de compromís educatiu
  • Acció tutorial compartida
  • Participació
  • Informació i comunicació
  • FormacióPodeu fer servir els recursos que proposa l'aplicació i cercar-ne de nous.


Per incorporar recursos cal que editeu les propostes d'actuació que heu incorporat o creat, clicant la botó de l'esquerra de l'actuació. S'obrirà una nova pantalla en la que disposeu d'un espai per redactar i enllaçar el recurs. Podeu incorporar el/s que proposa l'aplicació, canviant el redactat com considereu oportú. Tingueu present que per copiar l'enllaç caldrà que accediu a la pàgina del recurs. Cal que ompliu també els camps Responsable i Dates d'inici i final.
Crear informesDes de la pàgina del menú principal podeu accedir també a l'opció de crear informes del projecte. L'aplicació genera informes en format pdf de tot el projecte, o seleccionant el tema, l'àmbit o el nivell.Al manual d’ús de l’aplicació informàtica trobareu informació més detallada.Incorpora algun recurs a l'actuació triada.