Objectius generalsDes de la pàgina del menú principal podeu accedir també a l'apartat d'Objectius Generals. L'aplicació proposa una sèrie d'objectius específics per a cadascun dels objectius generals.

objectius del projecte


Podeu incorporar aquests objectius específics clicant al botó Proposta objectius específics.

objectius específics


Un cop els hagueu incorporat clicant a la casella de la dreta dels objectius podreu modificar els indicadors d'assoliment.

També podeu crear-ne de nous heu de clicar al botó Afegeix.

Cal que deseu els canvis fets abans de canviar de pantalla o de sortir de l’aplicació.

Propostes d'actuacionsUn cop acabada la diagnosi de qualsevol de les línies de treball, l’aplicació informàtica ofereix una proposta d'orientacions per donar resposta als punts febles que ha detectat. Cada usuari pot incorporar les propostes de l'aplicació que consideri adients o definir-ne de noves per tal de donar resposta a cada punt feble.

Per accedir-hi, obriu el vostre projecte i aneu al menú Concreció del projecte. En triar qualsevol de les línies de treball us apareix el botó Proposta d’actuacions amb les orientacions que proposa l'aplicació, d'acord amb la diagnosi i l'àmbit analitzat.

Abans de fer la tria d'actuacions de qualsevol de les línies per primer cop, l'aplicació us permet triar només les propostes que tenen a veure amb els punts febles detectats a la diagnosi, o veure totes les propostes. Si voleu veure només les propostes relacionades amb els punts febles detectats, cal que la casella "Actuacions amb resultat de les qüestions no satisfatori" estigui activa.

Fixeu-vos que en clicar al botó Proposta d'actuacions s'obre una nova finestra amb les actuacions, que també conté enllaços als recursos proposats per donar resposta a cada actuació.

proposta d'actuacions


En aquesta pantalla de proposta d'actuacions també podeu filtrar les propostes d'actuacions per àmbits.

Podeu incorporar totes aquelles actuacions que considereu adients o afegir-ne de noves clicant al botó Afegeix de la pàgina principal de Concreció del projecte.Al manual d’ús de l’aplicació informàtica trobareu informació més detallada.  • Obriu el vostre projecte de prova a l'aplicació informàtica i incorporeu alguna actuació de les proposades i creeu-ne una de nova.