DiagnosiPer a poder dissenyar un projecte sobre la corresponsabilitat escola i família l’aplicació informàtica necessita que es faci la diagnosi de totes les línies d’intervenció i de tots els àmbits. Recordeu que les sis línies de treball que proposa l'aplicació són:

  • Acollida per a les famílies.
  • Carta de compromís educatiu.
  • Acció tutorial compartida.
  • Informació i Comunicació.
  • Participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits.
  • Formació per a la família. Escola de pares i mares.Per fer la diagnosi cal que accediu a l'aplicació informàtica. Trieu l'opció de menú elaboració de la diagnosi.

diagnosi

En obrir qualsevol de les línies d'intervenció sobre les que podeu fer la diagnosi s'obrirà una pantalla amb una introducció al tema. Cliqueu al botó Ves a la diagnosi.

diagnosi d'una línia d'intervenció

Algunes diagnosis ocupen més d'una pàgina. Cal que deseu els canvis fets abans de canviar de pantalla o de sortir de l’aplicació.


Abans d’introduir les dades de la diagnosi a l’aplicació us pot ajudar llegir els ítems de la diagnosi.


Podeu revisar la diagnosi de cada línia tantes vegades com vulgueu i desar els canvis però tingueu en compte que a partir del moment que cliqueu al botó Finalitza la diagnosi no la podreu tornar a obrir.

finalitza la diagnosi

Per evitar tancar una diagnosi per errada l'aplicació us demanarà la confirmació del tancament amb una finestra com aquesta:
En tancar la diagnosi de qualsevol de les línies l’aplicació informàtica genera la nova pestanya Resultats, en la que classifica els punts forts i febles del centre en relació amb la línia analitzada.

Si trobeu cap punt a faltar en aquests resultats, tant dèbil com fort, l'aplicació us permet afegir punts manualment clicant al botó Afegeix del final de la pàgina de Resultats. Us demanarà redactar el punt i categoritzar-lo segons el grau d’assoliment (molt fort, fort, feble, molt feble).

afegir punts als resultats de la diagnosi

Al manual d’ús de l’aplicació informàtica trobareu informació més detallada.  • Feu la diagnosi d’una de les línies d’intervenció.
  • Afegiu els punts que trobeu a faltar.