Mòdul 3: Espai web Escola i FamíliesEn aquest mòdul aprofundirem en la pàgina web XTEC Escola i Famílies amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels fills i la participació en el funcionament del centre.

En aquest espai web també trobem l’aplicació informàtica “Escola i famílies”, que permet als centres elaborar projectes per millorar la participació de les famílies al centre.


Contingut del mòdul