GuiaEl curs “Escola i Família. Corresponsabilitat i èxit educatiu” és una formació en modalitat telemàtica oberta al professorat d'Educació Infantil, Primària i Secundària.

Posa a l’abast dels docents orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i filles i per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu. També proposa reflexionar sobre el paper de la família en l’educació dels fills, així com compartir i analitzar experiències sobre aquest tema.PresentacióEls pares i les mares són els responsables de l'educació dels seus fills i filles al llarg de tota la seva infantesa i fins que són adults. Durant la seva escolarització les famílies i el centre comparteixen el dret i el deure de l'educació; això fa que el compromís entre les dues parts sigui fonamental per a l'èxit escolar.

Aquest curs té una doble finalitat. D’una banda pretén ser un espai per reflexionar i per conèixer orientacions i recursos sobre com implicar a les famílies en l’educació dels fills i filles i augmentar la seva participació en els centres educatius. I d’una altra banda, proposa l’elaboració d’un projecte de millora de la participació de les famílies en els centres educatius a partir dels continguts treballats al curs.ObjectiusEls objectius que es pretenen en aquest curs són:


objectius generals del cursContingutsEls continguts del curs estan estructurats en quatre mòduls. Tots quatre fan referència als conceptes i continguts sobre els quals caldria reflexionar. En els diferents apartats de cada mòdul es proposen activitats de reflexió sobre els continguts teòrics del curs.

 • Mòdul 1: La família, primer referent educatiu.
 • Mòdul 2: Espai Famílies del web d'Educació.
 • Mòdul 3: Pàgina de l’Xtec “Escola i famílies”.
 • Mòdul 4: Aplicació informàtica “Escola i Famílies".
Requeriments tècnicsEl curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual. Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.

Es requereixen uns coneixements d’usuari en l'entorn Windows: processadors de textos operacions, descarregar-se documents, navegar per Internet, …


Fonts documentals • ALBALADEJO, M. Com dir-ho Entrevistes eficaces en l'àmbit educatiu. Barcelona: Editorial Graó, 2010.
 • CAMPS, V. Creure en l'educació. Barcelona: Edicions 62. 2008.
 • CASALS, R. Prevenir el fracàs escolar des de casa. Barcelona: Graó, 2011.
 • CASTELLS, P.; BOFARULL, I. Enganchados a las pantallas. Barcelona: Editorial Planeta, 2008.
 • CASTELLS, P. Hem d'educar. Barcelona: Editorial Columna. 2011.
 • COMELLAS, M. J. Comunicació entre la família i l'escola al llarg del procés educatiu. Barcelona: Editorial Graó. 2009.
 • GARRETA, J. i altres. La relación familia-escuela. Edicions de la Universitat de Lleida. 2007.
 • NEWMARK, G.; adaptació d'ARASANZ i MAYOLAS, A. Com criar nens emocionalment sans. Barcelona: Universitat internacional de Catalunya. 2011.
 • TORRALBA, F. Vida espiritual en la societat digital. Barcelona: Pagès editors. 2012.

Webgrafia

 • Escola i Famílies Web del Departament d’Educació ofereix informació, orientacions i recursos per al professorat sobre la coresponsabilitat amb les famílies en temes educatius.
 • Internet segura web del Departament d'Educació s'ofereixen jocs, vídeos i manuals adreçats a infants i adolescents per tractar els temes relacionats amb la seguretat a Internet, la protecció de les dades personals i l'ús adequat de les tecnologies.
 • Famílies. Espai web del Departament d'Educació que ofereix informació, orientacions i recursos a les famílies sobre temes educatius.


Videos