ProjecteEl projecte de treball és l’element amb el qual es conclou el curs amb la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls, de forma autònoma. És indispensable per superar el curs i cal enviar-lo a la tutora o al tutor i rebre’n el seu vist-i-plau.


L'objectiu principal d’aquest projecte és:

  • Fer una proposta d’intervenció educativa que tingui en compte la visió de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els seus dretsL'alumne pot anar donant forma a aquest projecte a partir del mòdul 4, en el que es comença a tractar la Convenció sobre els Drets de l'Infant des de la vessant didàctica, de pràctica a l'escola.

Caldrà especificar:

  • Objectiu de la proposta.
  • Descripció.
  • Aspectes metodològics.
  • Àrea en què es treballarà la proposta
  • Avaluació
Per a més informació sobre el projecte pots accedir a l'entorn virtual de formació Odissea.