Mòdul 6: Els drets de la infància al centre educatiuEls centres educatius són espais on els infants passen una gran part del seu temps i, per tant, on es relacionen amb altres iguals i també amb adults, on s'organitzen i comparteixen inquietuds i vivències. Així l’escola, juntament amb l’entorn familiar, es converteix en una recreació de la societat, en versió re duïda, de la qual els infants reben influència i prenen exemple per cons truir models de comportament i assumir valors i actituds.

Si partim de la importància de l’escola com a model de funcionament social per als infants, cal preguntar-se: aquesta institució ha avançat al llarg del temps per adaptar-se a l’evolució social i les necessitats i expectatives de les famílies i de l’alumnat? Dit d’una altra manera, els centres educatius estan organitzats prenent com a premissa que l’organització de la institució i totes les activitats que s’hi desenvolupin estiguin centrades en el benestar de l’infant i l’afavoriment del seu desenvolupament integral?

Avui dia, en una societat en què gairebé tots els països del món (excepte Somàlia i Estats Units d'Amèrica) s’han compromès a vetllar perquè es respectin tots els drets dels infants, cal fer una revisió de les estructures i formes de funcionar de l’escola per adaptar-les a les exigències actuals.

©UNICEF/NYHQ2008-0145/Pirozzi
Objectius d’aprenentatge


  • Identificar els criteris i indicadors amb enfocament de drets aplicables a l’organització del centre.
  • Conèixer exemples, dinàmiques i bones pràctiques d’organització i de gestió escolar, d’actuació docent i de cultura de centre que promouen els drets de la infància.

Índex del mòdul


Activitat inicial

Visualitza el vídeo que trobaràs a l’enllaç següent:

  • Consideres que les demandes que plantegen els alumnes en aquest rap són lícites en relació amb el compliment dels seus drets?


En aquest mòdul aprofundirem en la manera d’apropar-se als continguts de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i d’integrar-los a l’organització del centre, a partir d’un seguit de criteris i indicadors.