Mòdul 3: L’escola educadora en drets i pels drets de la infànciaL’itinerari per ser una escola respectuosa amb els drets de la infància comporta col·locar la Convenció sobre els Drets de l’Infant al centre de la cultura escolar i que aquesta regeixi la vida de l’escola i de les persones que hi conviuen. Implica aprendre i incorporar una comprensió profunda de les responsabilitats que tenim envers els altres i que la societat té envers els infants, tal com resa la Convenció. Obliga a donar coherència a les tasques diàries d’ensenyar el currículum, d’administrar la política de centre, de gestionar els programes i de sensibilitzar i formar tothom. Significa també donar oportunitats i mecanismes reals als infants per expressar les seves opinions, per participar en les decisions de l’aula i de l’escola i per contribuir a resoldre conflictes de violència o discriminació.

Els articles de la Convenció guien sobre com els sistemes educatius poden desenvolupar i aplicar la legislació, la política i la pràctica: el dret a disposar d’un accés equitatiu i fruir dels beneficis del sistema educatiu, el dret a l'accés a l'educació primària i secundària sobre la base de la igualtat d'oportunitats i que la disciplina escolar sigui administrada de manera compatible amb la dignitat humana de l'infant, el dret a participar i expressar la seva opinió en els assumptes que l’afecten, el dret a exercir les seves llibertats fonamentals, el dret a la protecció contra la discriminació i l’abús, i també el dret al reconeixement de les seves necessitats culturals i d’oci.


©UNICEF/NYHQ2008-0123/Pirozzi
Objectius d’aprenentatge


  • Promoure una visió crítica respecte al paper de l’escola en el foment d’una cultura respectuosa dels drets.
  • Aprofundir en el dret a la participació i conèixer-ne modalitats i claus.
  • Prendre consciència del rol dels adults en el foment de la participació infantil i adolescent.

Índex del mòdul


Activitat inicial

Abans de començar aquest tercer mòdul et proposem que reflexionis sobre la següent qüestió:

  • Creus que el dret de l'infant a l'educació i a la participació són elements clau per al seu desenvolupament. Per què?

Et proposem que visualitzis el següent vídeo Binta i la gran idea (30') i contrastis el que has pensat amb el que has vist en ell.

En aquest mòdul hi anirem aprofundint. Tractarem el dret a l'educació, el respecte a les opinions de l'infant, la participació en l'àmbit educatiu i l'educació en drets.