Mòdul 2: Els drets de la infànciaLa Convenció sobre els Drets de l’Infant marca un gir en la condició històrica de la infància i l’adolescència: l’ésser incapaç o incomplet, com sostenien les velles concepcions, passa a ser una persona capaç d’exercir i exigir els seus drets. Això vol dir que els infants ja no són patrimoni dels adults sinó que han de ser respectats com a individus amb una creixent capacitat per prendre part i influir en els processos de decisió que incideixen en la seva vida.

La Convenció reuneix tots els drets civils, polítics, socials i culturals de les persones menors de 18 anys i defineix les obligacions i responsabilitats de l’estat, la família i la comunitat per avançar cap al seu ple compliment.

Tal com assenyala l’article 42, l’estat té l’obligació de donar a conèixer la Convenció a adults i infants. Com a professionals de l’educació, comprendre-la és imprescindible per poder educar en coherència amb els seus preceptes. I això no vol dir només ensenyar i aprendre els drets sinó a través d’ells i a favor d’ells.

A boy shares a poster about the effects on the thyroid gland of iodine
deficiency disorder (IDD) with a group of adolescents as part of a peer-to-peer
education programme at a UNICEF-supported summer camp for vulnerable children in
the village of Vasyshchevo in the eastern Kharkiv Region. The children include
orphans and second-generation victims of the Chernobyl nuclear disaster. In
addition to play and sports, the camp's curriculum includes health topics such
as IDD and HIV/AIDS prevention.

In 2005 in Ukraine, the situation for children remains precarious, despite
recent economic improvements. Immunization rates stand at over 95 per cent, and
infant and child mortality rates are among the lowest in the region of Central
and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. Yet Ukraine's 47
million inhabitants are still absorbing the effects of 1990s economic decline,
with some 17 per cent of urban residents and 42 per cent of rural residents
living below the poverty line. Disparities in social services and education
disenfranchise the poorest citizens. A growing number of children are abandoned,
orphaned or fleeing domestic violence, with adolescents confronting rising rates
of tuberculosis, drug and alcohol abuse. The 1986 Chernobyl nuclear disaster
continues to negatively affect children's health, and iodine deficiency
disorders remain a national health threat. The nation is also facing an HIV/AIDS
epidemic, with some 80 per cent of HIV-positive people under 30 years of age.
UNICEF supports: improved early childhood care, including promoting exclusive
breastfeeding for newborns; the creation of youth-friendly clinics for
adolescents; increased use of iodized salt; HIV/AIDS awareness and prevention
training and care for affected children; and the promotion of gender equity...©UNICEF/NYHQ2005-1809/Pirozzi
Objectius d’aprenentatge


  • Entendre les raons per les quals la comunitat internacional ha desenvolupat un conjunt de drets humans específics per a la infància.
  • Familiaritzar-se amb el contingut jurídic de la Convenció sobre els Drets de l’Infant per poder-lo incorporar a la pràctica docent.
  • Comprendre què implica la concepció de l’infant com a subjecte de drets.

Índex del mòdul


Activitat inicial

Tot seguit et proposem que miris el següent vídeo

Un cop visualitzat, reflexiona sobre les qüestions següents:
  • Quins drets dels infants es reflecteixen en aquesta animació?
  • Creus que n’existeixen més?
  • Legalment on es recullen aquests drets?
  • Penses que a la pràctica es garanteixen?


En aquest mòdul aprofundirem en aquestes qüestions i en d’altres relacionades amb els drets de la infància. Veurem què és la Convenció sobre els Drets de l’Infant, per què és necessària, quins són els seus principis rectors i els protocols facultatius, així com el paper que hi juguen els estats.