Tema 4. La inserció dels gadgets d’etiquetes amb Blogger

1. Com fer el gadget de Cerca per nivells educatius


Es tracta de fer un gadget que mostri els nivells educatius o destinataris als quals va adreçada la informació o dels quals es parli en l’article o notícia.

La funció d’aquest gadget és que, en clicar a sobre d’un terme, el blog recuperi tots els articles que hem etiquetat amb aquest concepte.

Caldrà tenir feta prèviament la llista de destinataris i nivells educatius. Consulteu el tema 1 d'aquest mòdul.


1.1. Procés

 • Primer hem de fer una llista amb el nom dels nivells educatius que hi ha al centre, sempre consultant les indicacions més amunt esmentades.
 • Segon, cal crear un article, el titularem i escriurem les etiquetes que hem decidit referent als nivells. No posarem contingut i el publicarem.
 • Tercer, cal crear un gadget d’etiquetes on solament seleccionarem les paraules de nivell educatiu encara que n'hi hagi més a la llista.
 • Les etiquetes del nivell educatiu han d'aparèixer a la dreta del gadget que hem creat.


1.2. Desenvolupament del procés

1) Creació de l’article.

 • Des de Tauler cliqueu a Entrada Nova o la icona del llapis.


 • Poseu un títol a l’article (que podria ser : Etiquetes dels nivells educatius). A la part dreta escriurem les etiquetes de nivell educatiu separades amb comes -consulteu la proposta d’etiquetes de nivells educatius-. Premeu Fet, Desa, Publica i Tanca (en aquest ordre), tal com indica la imatge següent. No cal escriure res en contingut. L’article s’ha de publicar per tal que les etiquetes quedin guardades en l’aplicació.

2) Creació del gadget que permetrà cercar per etiquetes.

 • Torneu a Disseny i trieu Afegir un gadget.


 • Seleccioneu el gadget Etiquetes (cap al final de la llista)


 • Configureu el gadget:
 1. Poseu un títol. Exemple : Cerca per nivells.
 2. Marqueu Etiquetes seleccionades.
 3. Premeu Edita i s’obrirà la llista d’etiquetes més avall
 4. Seleccioneu les etiquetes dels nivells educatius que voleu que mostri el gadget d’entre la llista de més avall.
 5. Seleccioneu l’ordenació i la visualització
 6. Premeu Fet (a baix del tot)
 7. Premeu Desa


 • Comproveu que s’ha creat el gadget a la dreta i que es visualitzen les etiquetes.
 • Ara ja podeu deixar l’article en esborrany.

En deixar l'article en esborrany, desapareix del cos central del blog, i el nom de les etiquetes també desapareix del gadget lateral.

No obstant això, l’aplicació les té guardades i quan publiqueu els articles, solament haureu de seleccionar l’etiqueta corresponent i apareixerà al gadget de Cerca per nivells educatius. Aquest procés es fa per assegurar la bona escriptura dels termes i evitar repeticions o sinònims.


2. Com fer el gadget de Cerca per temes

Es tracta de fer un gadget que mostri etiquetes dels temes més significatius de l’activitat de la nostra biblioteca i que difondrem des del blog.

La funció d’aquest gadget és que, en clicar a sobre d’un tema, el blog ens mostri tots els articles que hem etiquetat amb aquest concepte.

Cal que tingueu feta prèviament la llista d’etiquetes.

2.1. Procés

Segueix el mateix procés de creació del gadget Cerca per nivells educatius.

De fet, Blogger solament té un lloc comú on guardar les etiquetes al qual accedirem solament quan redactem els articles. (Blogger no té categories com XTEC Blocs). Les etiquetes noves que introduirem i les que ja havíem introduït abans, s’ordenaran alfabèticament i quedaran emmagatzemades en l’aplicació. Després, a mida que publiquem articles amb contingut real, solament haurem d’assignar les etiquetes que més s’avinguin a l’article.

Per tant, per entrar la llista d’etiquetes que hem seleccionat es proposa procedir d’aquesta manera:

 • Primer, cal confeccionar una llista amb els termes que descriguin millor l'activitat de la biblioteca, sempre consultant les indicacions del tema 1 d'aquest mòdul.
 • Segon, cal crear un article, el titularem i escriurem les etiquetes que hem decidit referent als temes. No posarem contingut i el publicarem.
 • Cada article admet fins a un màxim de 200 caràcters, de manera que, si la nostra llista conté més termes, caldrà crear un segon article fent el mateix procés. Els títols poden ser: Etiquetes temes 1 i Etiquetes temes 2.
 • Tercer, cal crear un gadget d’etiquetes i seleccionar les que acabem d'entrar menys les del nivell educatiu, perquè aquestes ja apareixen en l’anterior.
 • En aquest nou gadget es visualitzaran les etiquetes temàtiques ordenades alfabèticament. Podem mostrar-les com a núvol d’etiquetes o en llista.

2.2. Desenvolupament del procés

1) Creació de l’article

 • Des de l’entorn de Visió general cal prémer a Entrada nova o a la icona del llapis. (igual que en l’anterior)
 • A continuació tituleu l'article (per exemple: Etiquetes temes 1) i a l’opció Etiquetes introduïu els termes de la llista que hem confeccionat, (recordeu que a cada article només podem escriure 200 caràcters), i premeu Fet, Desa i Publica i Tanca (en aquest ordre). No cal escriure res en el contingut de l’article.
 • Si encara hem d’entrar més etiquetes caldrà crear un segon article que podrem titular Etiquetes temes 2.
 • L’article o articles s’han de publicar per tal que les etiquetes quedin guardades en l’aplicació.

Títol: Etiquetes temes 1

2) Creació del gadget que permetrà cercar per temes. Gadget d’etiquetes.

 • Torneu a Disseny i trieu Afegir un gadget (Com en l’anterior)
 • Seleccioneu Etiquetes (Cap al final de la llista)
 • Configureu el gadget:
 1. Poseu un títol. Exemple : Cerca per temes
 2. Marqueu etiquetes seleccionades
 3. Premeu edita i s’obrirà la llista d’etiquetes més avall
 4. Seleccioneu l’ordenació i la visualització
 5. Seleccioneu les etiquetes dels temes que voleu que mostri el gadget d’entre la llista de més avall. Recordeu que no heu de seleccionar els nivells educatius
 6. Premeu Fet (cal al final de la pàgina)
 7. Premeu Desa

 • Un cop que el blog ja té les etiquetes incorporades, podeu deixar en esborrany els articles que heu usat per crear-les.

En deixar l'article en esborrany, desapareix del cos central del blog, i el nom de les etiquetes també desapareix del gadget lateral. No obstant això, l’aplicació les té guardades i quan publiqueu els articles, solament haureu de seleccionar l’etiqueta corresponent i apareixerà al gadget de Cerca per temes.

Aquest procés es fa per assegurar la bona escriptura dels termes i evitar repeticions o sinònims.