Tema 2. L'estructura de la informació amb Blogger: creació de pàgines del menú horitzontal

1. Entrada al blog

 • Poseu l’adreça del blog al navegador i premeu Entra-hi i cliqueu a Inicia la sessió:


 • Us apareixerà aquesta segona pantalla. Introduïu el compte de Google (correu gmail) de la biblioteca:

Si teniu obert un altre compte d’XTEC o de gmail, potser no us deixarà entrar. En aquest cas tanqueu tots els comptes de correu oberts i torneu a provar. Si no, també podeu provar d’obrir-lo amb un altre navegador.

 • Entreu al blog des de Tauler, clicant a la pestanya de la part superior dreta que desplega tots els blogs que teniu creats.
 • Cliqueu a sobre el nom del blog.


2. Proposta de creació de pàgines del menú horitzontal

Blogger permet fer tres tipus de pàgines: estàtiques visibles, que són les que contindran la informació general de funcionament de la biblioteca i es visibilitzaran en el menú principal, pàgines estàtiques ocultes, a les que podem accedir des d’una altra pàgina del menú principal i pàgines amb enllaç que també es poden posar en el menú principal, però no tenen contingut sinó que ens envien a un enllaç dins o fora del blog.

Les pàgines que es proposen crear són les següents:

 1. Presentació
 2. Biblioteca (inclourà les següents pàgines estàtiques ocultes des del menú principal)
  1. El projecte de la biblioteca
  2. Guia de la biblioteca
  3. Galeria fotogràfica
  4. Calendari d'activitats
  5. Història de la biblioteca
 3. Pla de lectura de centre (PLEC)
 4. Accés al catàleg
 5. Recursos digitals
 6. Professorat
 7. Famílies
 8. Biblioteca pública

A continuació trobareu una explicació del contingut que pot tenir cadascuna.

* 1. Presentació

 • Aquesta pàgina servirà per presentar el blog i haurà de contenir la informació següent:
  • Els objectius específics del blog
  • A qui va adreçat
  • Què hi trobaran els usuaris
  • Les persones que gestionen el blog (opcional)
 • 2. La biblioteca
  • Aquesta pàgina farà de pàgina "mare" que allotjarà diverses pàgines niades amb informació sobre el funcionament de la biblioteca. Les pàgines niades poden ser:
  • 2.1.El projecte de biblioteca (podeu abreujar "Projecte be").Pàgina niada que contindria un resum del projecte de biblioteca: funcions de la biblioteca en el centre, tasques de la comissió de biblioteca i dels equips de suport, si n’hi ha.
  • 2.2. Guia de la biblioteca (pàgina niada). Contindria l'explicació dels serveis que ofereix la biblioteca, els fons librari que té, l’horari d’atenció en la franja escolar i extraescolar, si és el cas, les normes d’ús de l’espai físic i les normes de préstec. És recomanable incloure alguna imatge. Si es disposa d’una presentació en power point o en algun document PDF, es podrà embedir. També es pot fer-hi constar l’equip humà que dóna atenció al servei. Es pot inserir un carrusel amb fotografies de l'equip.
  • 2.3. Galeria fotogràfica de la biblioteca (pàgina niada), on es mostrin els diferents espais.
  • 3.4. Calendari d'activitats. Es recomana la difusió d’un calendari que mostri les diverses accions i activitats que fa la biblioteca al llarg del curs acadèmic.
  • 2.5. Història de la biblioteca (pàgina niada). Opcional, en cas que es vulgui difondre una explicació de la trajectòria de la biblioteca.

Si d'entrada no disposem de tota aquesta informació, s'aconsella crear la pàgina anomenada Biblioteca i incloure una petita presentació i la informació bàsica d'ús de la biblioteca i del préstec i no fer les pàgines ocultes.

 • 3. Pla de lectura. Pàgina on es pot fer constar les línies generals del Pla de Lectura del centre, si el centre el té fet, i el grau d’implicació de la biblioteca en el seu desenvolupament.
 • 4. Accés al catàleg. Pàgina o menú lateral. Caldrà valorar la visibilitat que li volem donar.
 • 5. Recursos digitals. Pàgina amb enllaç a la biblioteca digital. Hi aprofundirem una mica més en el capítol 4. Ara solament ens caldrà crear la pàgina.

També es proposa la creació de les pàgines següents:

 • 6. Professorat. Pàgina estàtica o amb enllaç a una etiqueta.
 • 7. Famílies. Pàgina estàtica o amb enllaç a una etiqueta.
 • 8. Biblioteca pública. Pàgina estàtica o amb enllaç a una etiqueta en funció del que tenim previst publicar.

Les pàgines amb enllaç les farem en un segon moment, quan hàgim aprés a fer els gadgets d'etiquetes.

Aquesta proposta de pàgines i la seva distribució s'entén que cada centre l'haurà d'adaptar segons la informació que té previst difondre i les seves necessitats.

Es recomana no crear pàgines estàtiques sense saber quin contingut hauran de tenir, perquè transmet la sensació de desatenció del blog.


Exemple d'estructura de pàgines amb Blogger:

2.1. Creació de pàgines estàtiques

 • Per crear les pàgines estàtiques del menú principal, cliqueu sobre Pàgines i a continuació Pàgina nova


 • Cal escriure el títol de la pàgina


 • Des d’Edició | configuració de la pàgina podem modificar l’opció de rebre o no comentaris dels lectors. La resta de paràmetres cal deixar-los com estan. Cal prémer Desa i Publica, tot i que no apareixerà la pàgina fins que no fem el pas següent.


 • Aneu a Disseny i cliqueu Afegeix un gagdet


 • Seleccioneu el gadget de pàgines i col·loqueu-lo a la part central, en la mateixa posició que mostra la imatge anterior Afegeix un gadget.


 • Clicant a Edita seleccioneu les pàgines que voleu que apareguin en el menú principal i l’orde en què voleu que apareguin.

 • No oblideu desar tots els canvis tant en la llista de pàgina con després en el Format.
 • Aquest gadget solament s'ha de creat un cop. Per visionar en el menú principal la resta de pàgines que anireu creant, solament caldrà activar el requadre de cada pàgina que hi ha dins del gadget.


2.2. Creació de pàgines ocultes

Les pàgines ocultes ens poden servir per crear un sistema de submenú manual en el qual hi hagi pàgines principals i secundàries. El podem fer servir per ordenar tota la informació del funcionament de la biblioteca sense ocupar massa espai del menú principal.

Solament es poden ocultar les pàgines estàtiques. El procés de creació és el següent:

 • En primer lloc cal crear una pàgina estàtica tal i com ja ho hem fet abans i la intitularem per exemple Galeria fotogràfica. Veurem que apareix en el menú principal.
 • Amb el botó dret del ratolí cliqueu a sobre la pàgina i seleccioneu l'opció Copiar l'enllaç del quadre de diàleg que es desplega i ens reservem l'enllaç.

=50

 • Entreu a la pàgina estàtica de nivell superior, en aquest cas en la pàgina Guia de la biblioteca i escriviu com si fos un menú, el títol de les pàgines que voleu que s'accedeixi des d'aquí com per exemple Galeria Fotogràfica. A continuació inseriu l'enllaç a la pàgina en el text i guardeu els canvis.

=50

 • Un cop que ja pugueu accedir a la pàgina secundària (Galeria fotogràfica) des de la principal (Guia de la biblioteca), caldrà ocultar la primera del menú principal.
 • Per fer-ho haurem d'anar a mode Visualització prémer la icona d’eines del menú principal. Així entrarem en mode edició.


 • Quan se’ns obri el desplegable deseleccionarem les pàgines que no volem que apareguin en el menú principal del blog, o sigui, que volem que quedin ocultes.

Fixeu-vos en la imatge, les pàgines que no estan seleccionades no apareixen al menú principal. Aquestes pàgines les podem enllaçar des de qualsevol part del blog. Des d’aquest entorn també podrem ordenar les pàgines.

Amb aquest sistema de subpàgines s'aconsegueix oferir un menú principal més reduït. Blogger té plantilles avançades que permeten fer uns menús desplegables automàtics, però aquesta funcionalitat no l'ofereix en les plantilles més usuals de l'aplicació.

Exemple de pàgines ocultes:
Bibliomogent. Escola Mogent de Montornès del Vallès (Dins de la pagina La biblioteca es troba un fil d’Ariadna que condueix a altres pàgines ocultes des del menú principal).

2.3. Creació de pàgines amb enllaç

La finalitat de les pàgines amb enllaç és enviar l’usuari cap a un altre lloc web. Aquesta funció també la podem aprofitar per fer pàgines que mostrin un conjunt d’articles etiquetats sobre un mateix tema. Així, si volem fer una pàgina que reculli tots els posts que anem fent per al professorat, caldrà crear una pàgina amb enllaç que enviï a la URL de l’etiqueta “professorat”. L’accés a la pàgina Professorat es localitzarà al menú principal.

Per crear un pàgina amb enllaç que mostri la informació etiquetada, primer hem de crear l'article, etiquetar-lo. A continuació caldrà obtenir l’enllaç de l’etiqueta, després crear la pàgina i inserir-lo.

2.3.1. Obtenció de la URL d’una etiqueta del blog, per exemple etiqueta “professorat”

 • Visualitzeu el blog i, en l’article corresponent, situeu el cursor sobre de l’etiqueta que ens interessa copiar la URL que té.
 • A continuació cliqueu amb el botó dret del ratolí i seleccioneu del desplegable Copia l’enllaç.


2.3.2. Creació de la pàgina amb enllaç

 • Visualitzarem el blog i, prement la icona d’eines del menú principal, entrarem en mode edició.

 • A la pantalla següent cliqueu a Afegeix un enllaç extern

 • Poseu el títol a la pàgina, per exemple Professorat, i enganxeu la URL de l’etiqueta “professorat” que ja teniu copiada. Premeu Desa l’enllaç.

 • Tornareu a la pantalla Configura la llista de pàgina i, baixant amb el cursor, trobareu la relació de pagines fetes. Les podeu canviar d’ordre arrossegant el cursor.
 • La pàgina nova apareixerà en el menú principal en la posició que hàgiu triat.


 • Si des del menú principal cliquem la pàgina Professorat, apareixerà aquest comentari i a continuació mostrarà tots els articles que hem creat i hem etiquetat amb el descriptor “professorat” ordenats cronològicament.


Recordeu que aquestes pàgines solament es poden fer si ja hem fet articles i els hem assignat etiquetes. Una altra solució és fer un article que el titularem “article d’etiquetes” sense informació en el cos i escriurem les etiquetes de les que volem fer pàgines amb enllaç. Per poder copiar la URL de l’etiqueta cal publicar-lo. Després l’article el podem posar com a esborrany i tot funcionarà igual. Al mòdul 3 pràctica 1b s'especifica el procés per crear etiquetes.