Tema. L'estructura de la informació amb XTECBlocs: creació de pàgines del menú horitzontal


1 Entrada al blog


 • En la pantalla següent us haureu de validar amb l’usuari i la contrasenya XTEC que vau usar per obrir el blog, o amb la vostra identificació XTEC si teniu permisos d’edició del blog.


 • A continuació apareixerà, a la dreta, la llista dels blogs que té oberts l’escola o dels quals sou administradors o editors. Caldrà solament clicar sobre el nom del blog per entrar-hi:


2 Proposta de pàgines del menú horitzontal

Les pàgines són similars als articles perquè tenen títol, cos i metadades associades, però, com ja hem dit anteriorment, no són part del flux cronològic del blog, són com articles permanents. És per això que es recomana usar-les per mostrar la informació fixa.

Les pàgines en XTECBlocs no tenen categories ni etiquetes, però poden tenir jerarquia. Podeu niar unes pàgines sota les altres en fer que una sigui “pare” de l'altra i crear un grup jeràrquic. Per exemple, podeu tenir una pàgina principal titulada “El projecte de biblioteca” i fer que, en situar el cursor a sobre, es despleguin les pàgines “Guia de la biblioteca”, "Horaris” i “Equip humà”. No hi ha límit de nivells per fer pàgines niades, però no es recomana més de dos nivells jeràrquics.

Les pàgines que proposem crear són les següents:

 1. Presentació
 2. Biblioteca (inclourà les següents pàgines niades)
  1. El projecte de la biblioteca
  2. Guia de la biblioteca
  3. Galeria fotogràfica
  4. Calendari d'activitats
  5. Història de la biblioteca
 3. Pla de lectura de centre (PLEC)
 4. Accés al catàleg
 5. Recursos digitals
 6. Professorat
 7. Famílies
 8. Biblioteca pública
 9. Contacte

A continuació trobareu una explicació del contingut que pot tenir cadascuna.

 • 1. Presentació
  • Aquesta pàgina servirà per presentar el blog i haurà de contenir la informació següent:
   • Els objectius específics del blog
   • A qui va adreçat
   • Què hi trobaran els usuaris
   • Les persones que gestionen el blog (opcional)
 • 2. La biblioteca
  • Aquesta pàgina farà de pàgina "mare" que allotjarà diverses pàgines niades amb informació sobre el funcionament de la biblioteca. Les pàgines niades poden ser:
  • 2.1.El projecte de biblioteca (podeu abreujar "Projecte be").Pàgina niada que contindria un resum del projecte de biblioteca: funcions de la biblioteca en el centre, tasques de la comissió de biblioteca i dels equips de suport, si n’hi ha.
  • 2.2. Guia de la biblioteca (pàgina niada). Contindria l'explicació dels serveis que ofereix la biblioteca, els fons librari que té, l’horari d’atenció en la franja escolar i extraescolar, si és el cas, les normes d’ús de l’espai físic i les normes de préstec. És recomanable incloure alguna imatge. Si es disposa d’una presentació en power point o en algun document PDF, es podrà embedir. També es pot fer-hi constar l’equip humà que dóna atenció al servei. Es pot inserir un carrusel amb fotografies de l'equip.
  • 2.3. Galeria fotogràfica de la biblioteca (pàgina niada), on es mostrin els diferents espais.
  • 3.4. Calendari d'activitats. Es recomana la difusió d’un calendari que mostri les diverses accions i activitats que fa la biblioteca al llarg del curs acadèmic.
  • 2.5. Història de la biblioteca (pàgina niada). Opcional, en cas que es vulgui difondre una explicació de la trajectòria de la biblioteca.

Si d'entrada no disposem de tota aquesta informació, s'aconsella crear la pàgina anomenada Biblioteca i incloure una petita presentació i la informació bàsica d'ús de la biblioteca i del préstec.

 • 3. Pla de lectura. Pàgina on es pot fer constar les línies generals del Pla de Lectura del centre, si el centre el té fet, i el grau d’implicació de la biblioteca en el seu desenvolupament.
 • 4. Accés al catàleg. Pàgina o menú lateral. Caldrà valorar la visibilitat que li volem donar.
 • 5. Recursos digitals. Pàgina amb enllaç a la biblioteca digital. Hi aprofundirem una mica més en el capítol 4. Ara solament ens caldrà crear la pàgina.

També es proposa la creació de les pàgines següents:

 • 6. Professorat
 • 7. Famílies
 • 8. Biblioteca pública (pàgina o categoria en funció de la relació que hi hagi)

Aquestes tres darreres pàgines podran contenir un petit contingut fix i, a més, es podran enllaçar a articles marcats amb la categoria corresponent. Quan es tracti el tema de categories i etiquetes s'ampliarà aquesta informació.

* 9. Contacte Pàgina on es pot inserir un formulari de contacte vinculat al correu de la biblioteca.


Exemple d'estructura de pàgines amb XTECBlocs


Aquesta proposta de pàgines i la seva distribució s'entén que cada centre l'haurà d'adaptar segons la informació que té previst difondre i les seves necessitats.

Es recomana no crear pàgines estàtiques sense saber quin contingut hauran de tenir, perquè transmet la sensació de desatenció del blog.


2.1. Creació d’una pàgina nova

 • Des del Tauler cliqueu Pàgines | Afegeix.


 • Cal escriure el títol de la pàgina.


 • A la dreta de la pantalla o a sota del contingut de la pàgina trobareu les caixes de publicació i d’atributs. En Publica podeu configurar l’estat de la pàgina (esborrany, pendent de revisió, publicada), el tipus de visibilitat (pública, privada, protegida amb contrasenya) i la data de publicació de la pàgina (immediatament o en una data del calendari). En acabar premeu D’acord i Publica si voleu publicar-la immediatament.


 • En Atributs de la pàgina podeu configurar, si voleu, una pàgina “pare” o “niada” i, en alguns temes, podeu definir la plantilla de visualització de la pàgina, que pot ser diferent de la pàgina principal. També podeu seleccionar l’ordre en què apareixerà la pàgina en el menú horitzontal. Si no se’n selecciona cap, per defecte es mostren en ordre alfabètic.


L’entorn d’edició de la pàgina i el dels articles també són molt similars, i tots dos són molt intuïtius, ja que s’assemblen força al de qualsevol tractament de textos. És per això que les explicacions de com inserir fitxers multimèdia i documents les trobareu al mòdul 4 tutorial 1b, quan parlem de l’edició d’articles.

Aquí solament avançarem que podeu penjar i inserir fitxers multimèdia (imatges, àudio, documents, etc.) en fer clic al botó Afegeix mèdia. Podeu seleccionar d'entre les imatges i fitxers ja penjats a la mediateca, o penjar un nou fitxer multimèdia per afegir a la pàgina. Per crear una galeria d'imatges, seleccioneu les imatges que voleu afegir i feu clic al botó Crea una galeria nova.
<note tip>Per saber-ne més
Es poden inserir en les pàgines i en els articles diversos elements multimèdia com ara el Twitter, el Youtube, el Flickr i altres.

Podeu consultar Ajuda XTECBlocs que és un servei adreçat als centres educatius i a tots els usuaris de la XTEC per ajudar en la creació de blogs i en l'edició del contingut.</