Mòdul 2: Tutorials per a la creació del blog de biblioteca amb XTECBlocs

Presentació

Aquest mòdul ofereix els tutorials necessaris per a la creació d'un blog per a la biblioteca escolar amb la plataforma XTECBlocs.

Aquests tutorials formen part del curs El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i continguts i s'han reunit en un sol mòdul amb dos objectius:

 • facilitar la consulta posterior un cop acabat el curs.
 • facilitar la creació d'aquesta secció a les persones que vulguin fer autoformació i que tinguin prou coneixements digitals.


Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per a la creació de l'espai de biblioteca.
 • Aprendre a estructurar la informació d'una forma clara i entenedora.
 • Usar els ginys laterals com a complement de l'estructura informativa i com a element de recuperació de la informació.
 • Practicar la publicació de continguts.
 • Conèixer eines per realitzar les diverses tasques de manteniment del blog.


Continguts

 • La creació i la posada en marxa de la secció de biblioteca.
 • El disseny de l'estructura.
 • Categories i etiquetes.
 • La publicació de continguts.
 • Les tasques de manteniment: revisió d'enllaços i còpia de seguretat.


Temes i tutorials

 • Tema 1 La creació i configuració inicial del blog.
 • Tema 2 L’estructura de la informació.
 • Tema 3 La inserció dels ginys laterals.
 • Tema 4 La inserció dels ginys de categories i d’etiquetes.
 • Tema 5 La publicació de continguts.