Presentació

Aquests tutorials són una separata del curs de formació BEB1- El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i continguts on els tutorials per crear la secció o el blog de la biblioteca estan distribuïts al llarg de tot el curs.

Cada mòdul està dedicat a una de les plataformes: Nodes, XTECBlocs i Blogger i la seva estructura, idèntica per a cadascun, es divideix en 6 temes que responen a les fases de creació d'un blog, i que intenten mostrar pas a pas el procés tècnic a seguir per crear, estructurar la informació i introduir-hi els continguts.

S'aconsella seguir el curs de formació sencer per crear el blog, ja que combina els continguts teòrics amb els tutorials corresponents i deixar aquest format per consultar els tutorials un cop acabat el curs. No obstant, també es poden fer servir en autoformació.

La finalitat d'oferir els tutorials per separat és per facilitar la consulta posterior un cop acabat el curs, així com facilitar el seguiment dels tutorials, en forma d'autoaprenentatge, d'aquells centres que tenen prou habilitats digitals.

Continguts

Mòdul 1: Tutorials per a configuració de la secció de la biblioteca amb Nodes.

Mòdul 2: Tutorials per a la configuració del blog de la biblioteca amb XTECBlocs.

Mòdul 3: Tutorials per a la configuració del blog de la biblioteca amb Blogger.

Coneixements previs

Experiència en biblioteca escolar i competència digital de nivell inicial.

Requeriments tècnics

Cal disposar de connexió a Internet, un navegador compatible, els paquets ofimàtics més usuals i un programa de tractament d’imatge tipus Gimp o Fireworks.