El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha coordinat i produït aquests materials didàctics.

Tots els continguts, excepte les imatges de persones clarament identificables, estan sota una llicència Creative Commons 3.0 del tipus by- nc -sa.

En conseqüència, els podeu reproduir, distribuir i comunicar públicament en qualsevol format sempre que:

  • n’esmenteu la procedència i en reconegueu l’autoria als autors i a les autores
  • els empreu sense cap mena de finalitat comercial.

Així mateix, en podeu fer obres derivades (resums, traduccions…) sempre que les difongueu amb el mateix tipus de llicència.

Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges: Totes les imatges on apareixen persones clarament identificables són propietat del Departament d’Ensenyament, que n’ha obtingut la corresponent autorització. Qualsevol difusió en mitjans no vinculats a l’esmentat Departament sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les corresponents accions civils i/o penals.

Servei de Suports i Recursos Lingüístics

Subdirecció General de Llengües

Direcció General d'Educació Inclusiva i Llengües

Departament d'Educació

Generalitat de Catalunya

Via Augusta, 202-226

08021 Barcelona