Projecte

El curs BESE - Assessorament a les biblioteques escolars des dels Serveis Educatius acaba amb la presentació d'un projecte el qual recull bona part dels continguts que s'han treballat al llarg del curs.