Organització i gestió de la biblioteca escolar: continguts clau

"Voldríem que la biblioteca fos aquell lloc de l’escola on tothom es deleix per passar-hi una estona, pels recursos que s’hi poden trobar i per l’ambient que s’hi respira.

Pensem sempre, naturalment, en una biblioteca mediateca. Amb ordinadors a l’abast dels nens i les nenes, per fer-hi aquelles feines que se’ls ha encomanat des de l’aula o aquelles activitats que ells mateixos han triat. Amb una persona adulta sempre disposada a assistir-los, si els cal, en les recerques que facin. Aquesta persona pot ser, naturalment, la mestra de l’aula, però nosaltres voldríem que fos la mestra bibliotecària, especialitzada també a ajudar l’alumnat a utilitzar els recursos informàtics […].

L’acolliment que ha d’oferir la biblioteca escolar passa també per l’ambientació de l’espai. Intentem que la biblioteca sigui un lloc bonic, agradable, lluminós i càlid, on vingui de gust entrar-hi i ser-hi una estona. Procurem que, en determinats moments, a l’alumnat no li calgui seure a la cadira enfront de la taula, sinó que hi hagi sofàs, coixins i catifes, que permetin viure experiències de lectura més relaxades. Creem un racó per als menuts i un altre per a la lectura informal de còmics, revistes, etc. Procurem que les cartelleres siguin vives, renovades i participatives. Que tot l’alumnat trobi canals per fer demandes i expressar opinions. Exposem els treballs que han fet tots els nens i nenes –els més elaborats i els que no ho són tant– amb gust i cura, perquè és una manera de dir-los que els considerem valuosos".

TRABAL, Mariona. "El lector feble des de la biblioteca". Articles de didàctica de la llengua i de la literatura (núm. 53, pàg. 68-75) Gener de 2011

Presentació

En aquest mòdul es farà incidència en dos moments de la intervenció dels serveis educatius. El primer és la posada en marxa, tot centrant-se en aquells aspectes que s'han de tenir en compte per tal que la biblioteca es faci visible a l'escola. El segon està relacionat amb la gestió documental. Aquest és un tema al qual, els centres donen molta importància. Cal, per tant, que en l'assessorament o acompanyament al centre es dediqui una especial atenció a fer entendre la importància de la cadena documental i donar-los suport en la part tècnica de la gestió documental i en l'ús de l'ePèrgam.

Objectius

  • Conèixer les mesures organitzatives que faciliten la utilització dels recursos i les oportunitats que la biblioteca, com a centre de recursos de lectura, informació i aprenentatge ofereix.
  • Identificar les fases de la cadena documental i de quina manera incideixen en l'ús educatiu de la biblioteca escolar.
  • Conèixer les principals característiques de l'ePèrgam, per tal d'orientar els centres per a una correcta catalogació.

Temes

  • Tema 1: La posada en marxa de la biblioteca escolar
  • Tema 3: El programari de gestió de la biblioteca escolar (I): descripció bàsica
  • Tema 4: El programari de gestió de la biblioteca escolar (II): aspectes a tenir en compte