Els diferents perfils que s'integren dins la marca serveis educatius parteixen d'una posició privilegiada per a acompanyar als centres educatius en la transició cap a un model nou de biblioteca escolar, com un recurs i un espai obert a la comunitat educativa, que faciliti l'aprenentatge al llarg de la vida, ajudi a desenvolupar les competències lectora i informacional i, des del punt de vista del lleure, ajudi a adquirir el gust per llegir.

Tal i com va comentar Daniel Cassany en un recent Congrés de Biblioteques Escolars i recull Eulàlia Isabel Rodríguez en una carta a El Punt Avui (20-11-11) "el gran paper de la biblioteca escolar és educar en informació. Ell estableix cinc dicotomies en què s'han de fer prevaler l'activitat per damunt del lloc, el subjecte per damunt del document, la comprensió per damunt de l'accés a la informació, els grups per damunt de la lectura individual, i escriure per damunt de llegir exclusivament".

Sumari