És l’eix vertebrador del curs. Té com a finalitat que els docents apliquin, reflexionin i/o treballin els coneixements apresos als mòduls de forma autònoma. Al projecte també se li destina un nombre d'hores determinades. El projecte s’ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva. És indispensable fer-lo per superar el curs

En aquest curs el projecte consistirà a dissenyar i implementar un espai en línia que esdevindrà la BIBLIOTECA DIGITAL de l'escola. Com a tal, haurà d'organitzar i presentar d'una manera entenedora fonts i recursos d'informació adients a l'alumnat de primària.

El projecte s'anirà reflexionant i construint al llarg del curs. Amb les tasques anomenades Memòria dels mòduls del curs s'anirà redactant un esborrany dels diferents aspectes a definir.

El projecte constarà de:

  • La creació de la biblioteca digital del centre, on s'hi haurà de visualitzar un mínim de 20 recursos i/o fonts d'informació.
  • La redacció d'una memòria sobre la creació de la Biblioteca Digital.

Serà criteri d'avaluació la coherència entre la memòria i la biblioteca digital creada, així com la justificació de les decisions preses per crear-la.