La concreció didàctica (II): disseny d'activitats

Des de la BE es pot afavorir el treball de la cerca d'informació des de dos àmbits:

  • Donant suport a les activitats d'aula i de centre que suposen cerca d'informació.
  • Treballant amb l'alumnat estratègies específiques de cerca d'informació.


En plantejar una situació d’ensenyament-aprenentatge on intervingui una cerca d’informació, s’hauran de tenir en compte els components següents:

  1. Context de l'activitat.
  2. Agrupament alumnat.
  3. Competències que es desenvolupen.
  4. Paper del professorat.
  5. Necessitat informativa.
  6. Tipus de cerca.
  7. Tipus de font d'informació.

A continuació es mostren exemples de propostes didàctiques on es treballa la cerca d'informació.

Exemple 1. Traçar un pla de cerca


Aquesta activitat està pensada per buscar el recurs adequat, segons la necessitat informativa, dins de la biblioteca digital del centre. Per això l'alumnat haurà de reflexionar sobre una sèrie d'aspectes que el portaran a definir quin tipus d'informació necessita.

Exemple 2. Cercar informació puntual

En les activitats següents es treballa la cerca d'informació concreta i puntual.


Exemple 3. Valorar la fiabilitat de les webs


"Avui la dificultat ja no està en trobar la informació, sinó en saber si és veraç o no. S’han d’ensenyar maneres –tant als adolescents com als adults– de contrastar la informació i veure si les fonts són fiables. La majoria tenen alguna motivació ideològica, econòmica, empresarial… I hem d’ensenyar a ser crítics també en el món no digital."

JUBANY, Jordi, El diari de l'educació. Febrer de 2016.


Molts alumnes, en fer una cerca d'informació, s'acontenten amb el primer resultat que troben, sense qüestionar-se que la informació que ofereix pot ser veraç o no ser-ho. Aprendre a analitzar els criteris de fiabilitat i a contrastar la informació de diversos webs que tracten un mateix tema és indispensable per poder navegar i cercar informació de qualitat.

Vegeu dos exemples d'activitats que treballen el contrast d'informacions i els criteris de fiabilitat:


Exemple 4. Presentació d'estratègies de cerca d'informació segons criteris definits: la creació de llistes


La creació de llistes refereix a la cerca en el catàleg de tots els registres bibliogràfics o no que responen a una determinada consulta. Esdevé molt útil per a l'elaboració de projectes i és una forma d'incentivar la relació entre la biblioteca escolar i la pública. La creació de llistes. Escola Rosa Oriol (Lliçà d'Amunt).