El context pedagògic

Los centros educativos cuentan para el desarrollo del hábito lector y el manejo de la información con una serie de instrumentos, entre los cuales el más importante es el desarrollo de los contenidos de las diferentes áreas y materias, marco adecuado para el aprendizaje de la lectura eficaz y de las habilidades que permitan buscar y tratar la información; pero, además, cuentan con una herramienta básica que es la biblioteca escolar, desde esta se estimulan metodologías activas que facilitan el cambio metodológico y permiten desarrollar de forma proactiva las competencias AMI/ALFIN.

PIQUÍN, Rosa. Biblioteca escolar: herramienta para el desarrollo de competencias en medios e información, AMI. A BE21: apunts per a la biblioteca escolar. Programa biblioteca escolar "puntedu", Departament d'Educació, 2020.

Com explica la professora Rosa Piquín en aquest article, la biblioteca escolar té un paper fonamental en l'AMI (alfabetització mediàtica i informacional), tant des del punt de vista de la selecció de les fonts d'informació com des de l'impuls de metodologies que afavoreixin la investigació i el suport als treballs documentals. Cal reflexionar, doncs, en quins contextos sorgeix la necessitat informativa dels usuaris, ja que és aquesta la que farà activar la consulta a la biblioteca, tant digital com presencial.

En el procés d'investigació, la concreció de què es vol saber i amb quina finalitat dirigeix el procés cap a unes fonts i formats de la informació o cap a unes altres. Hem de saber distingir una necessitat puntual d'informació, concreta i en poca quantitat, que sovint va a raure a la recuperació d'alguna dada, d'una necessitat d'informació genèrica, d'aprofundiment i d'ampliació temàtica. Aquesta última necessitat requereix de més reflexió i de la planificació d'aquesta cerca d'informació. Es té en compte això quan es demana una cerca d'informació a l'alumnat? Cal recordar que l'alumnat està en procés de formació i és el docent qui ha d'exercir un acompanyament gradual del seu procés, com es veu a les imatges següents.

Font: Materials de formació de l'Impuls de la Lectura, Departament d'Educació.

En un procés d'investigació, l'acompanyament del docent s'adapta a la capacitat de cerca de l'alumnat. Així, es concreten tres tipus diferents de cerca (Blasco i Durban, 2011)

  • Cerca guiada: les fonts d'informació han estat filtrades prèviament, de manera que l'alumnat s'hi pot adreçar directament a buscar la informació que necessita. Per a persones que n'estan aprenent.
  • Cerca lliure pautada: les fonts d'informació i l'estratègia de cerca no han estat acotades prèviament. L'alumnat s'hi adreça seguint unes pautes clares. Per a persones que n'estan aprenent però amb un nivell bàsic de coneixement sobre la xarxa.
  • Cerca autònoma: les fonts d'informació no estan filtrades i no es necessiten pautes ni coneixements específics, ja que la persona és experta.Quina funció pot complir la BD en cada un d'aquests tipus de cerca? Com es pot aprofitar la BD per millorar la cerca de l'alumnat?


Per saber-ne més: