Manteniment, actualització i avaluació

Manteniment


El manteniment de l'espai suposa la comprovació regular del seu funcionament: revisar imatges, enllaços de fonts, de recursos i l'actualització de la informació de presentació i context.

En el cas de la BD, el manteniment de l'espai ha de consistir a revisar el funcionament dels enllaços, vetllar per l'actualització i la idoneïtat dels recursos que s'han seleccionat i tenir una còpia de seguretat que preservi la informació que tenim publicada.

Es recomana fer una revisió dels enllaços als recursos un cop cada curs, per verificar que funcionen correctament o per arreglar o substituir els que han deixat de funcionar. La tasca de detecció d'enllaços trencats pot anar a càrrec d'alguna persona de l'equip de suport o bé es pot fer automàticament. Sigui com sigui, cal tenir-la prevista en el temps i assignada a algú.

De les múltiples solucions que es troben a la xarxa per mecanitzar aquest treball recomanem Dead Link Checker per la seva simplicitat.

Cal introduir la URL de la pàgina principal de la biblioteca si es volen comprovar els enllaços de tot el lloc web. Si només es vol comprovar una secció, recomanem utilitzar l'opció Auto Check. Al cap d'uns segons retorna un informe dels enllaços trencats que ha trobat.

També es pot crear un compte gratuït i seleccionar Auto Check, que executa de forma periòdica la comprovació d'enllaços i de forma automàtica envia informes al correu electrònic que s'ha facilitat.

Un cop s'han identificat els enllacos trencats caldrà substituir-los per d'altres o bé eliminar-los per tenir l'espai correctament actualitzat.


Actualització


Igual que passa amb les publicacions en paper, els recursos digitals també "caduquen", perquè el coneixement creix i avança de forma exponencial. Un recurs que avui ens pot semblar molt adequat, d'aquí a dos cursos pot haver quedat obsolet. Per tant, el manteniment no afecta, només, al funcionament dels enllaços, sinó que cal establir amb quina periodicitat s'inclouran nous recursos a la biblioteca digital i es revisarà que el contingut dels recursos que hi ha segueix sent correcte i adequat a les necessitats i interessos de les persones usuàries de la BD.

Avaluació


La BD del centre neix d'una finalitat concreta, amb uns objectius i es crea per resoldre unes necessitats determinades. Com sabem si la BD està complint les seves funcions? Com es pot millorar? És necessària una fase d'avaluació.

La funció de l'avaluació serà poder detectar fins a quin punt la BD acompleix la seva tasca, quins són els aspectes que es poden millorar i quins són els que funcionen i permetrà introduir millores que facin la BD més eficient, efectiva i adequada a les noves necessitats.
Per dur a terme aquesta avaluació serà necessari concretar uns indicadors que, d'acord amb els objectius de la BD, permetin observar i analitzar la realitat i extreure'n conclusions. A partir dels resultats de l'avaluació potser s'hauran d'efectuar modificacions o incorporar-hi altres elements.

Per saber-ne més: