Diagnosi, disseny i implementacióDiagnosiAbans de començar a dissenyar qualsevol solució és necessari conèixer el punt de partida, per saber les necessitats que tenen les persones usuàries i els recursos de què es disposa. La diagnosi consisteix a conèixer la situació inicial.


És important conèixer:

 • Les necessitats i habilitats del professorat i l'alumnat del centre.
 • Les metodologies d'aprenentatge. El currículum.
 • El projecte d'escola, de biblioteca, d'innovació…
 • El nivell de digitalització del centre.

Cal observar sempre els punts forts i assumir els punts febles com a aspectes de millora en què s'ha d'incidir per garantir l'èxit del projecte. Sigui quin sigui el resultat d'aquesta diagnosi, ha de servir per establir uns objectius que han de donar resposta als aspectes més pragmàtics del projecte:

 • Qui i com es recullen i s'organitzen els lloc web seleccionats.
 • Quina serà l'eina d'implementació. Quina/es en seran les de difusió.
 • Qui i com decideix les fonts i recursos d'informació.
 • Qui fa l'edició de l'espai i quan es fa.

A banda de la lectura de documents de gestió i planificació de l'escola, és molt recomanable una conversa amb els docents dels diferents nivells, cicles, especialitats, departaments i/o equip directiu per recollir interessos i necessitats, pel que fa tant al contingut com a la forma final de l'espai virtual.

Ens ajudarà a fer-nos una idea més precisa del nivell de digitalització del centre el llistat complet dels comptes en aplicacions, espais web i/o plataformes de l'escola i, molt especialment, de la biblioteca escolar.

DissenyUn cop feta la diagnosi coneixem les persones usuàries de la biblioteca digital i les seves necessitats informatives i tecnològiques. Ara és el moment de pensar en aquella eina que permeti donar resposta a aquestes necessitats. En aquesta fase, per tant, haurem de fer un esbós del producte final, la biblioteca digital del centre. I caldrà tenir en compte uns punts clau:

 • L'eina digital que s'utilitzarà.
 • L'estructura i els elements de navegació.
 • La situació de l'eina en l'entorn digital del centre.
 • L'equip humà que promou, edita i actualitza els continguts.
 • L'audiència: general o diferenciada per usuaris i/o edats.
 • La classificació de la informació (per ordre cronològic, geogràfic…)
 • L'ús d'un llenguatge controlat, com la CDU o el llistat de descriptors o bé l'ús d'un sistema natural com l'ús de paraules clau.
 • L'actualització.

Parem atenció en el disseny de l'eina digital en el moment de la creació de la nostra biblioteca digital, cal concretar des del començament elements com:

 • El nom.
 • El títol.
 • La descripció.
 • La definició del perfil.
 • La personalització de l'aparença: capçalera, seccions, títols i subtítols, imatge de fons i de capçalera, els colors de text i de fons, els elements textuals i gràfics…
 • Els permisos d'administració i altres rols.
 • Els descriptors que defineixen el webmix, el blog o l'eina escollida.Implementació

La implementació de l'espai que heu dissenyat consisteix a posar-lo en funcionament. Dit d'una altra manera, passem de l'esborrany a la publicació.

Abans de fer-ho, és recomanable:

 • Revisar el text de la presentació: hauria d'incloure una benvinguda, les dades identificatives de la biblioteca i de centre, el contingut del blog i el funcionament.
 • Repassar l'estructura i l'etiquetatge, si hem completat el perfil i si en el títol hi hem fet constar el nom del centre i la població.
 • Fer una ultima revisió per comprovar el funcionament correcte d'imatges, enllaços, actualització de les dades, etc. Un cop feta la revisió és molt recomanable donar-hi una ullada a vista de visitant, tal i com ho veurà l' alumnat i, si és el cas, el professorat i les famílies.

La llei de Zeldaman: La regla dels tres clics és una regla de disseny web no oficial referent a la navegació d'un lloc web. La regla suggereix que tota persona usuària hauria de poder accedir a la informació que requereix en tan sols tres clics des de la pàgina d'inici. Aquesta llei defensa que l'usuari que requereix molts clics per trobar el que busca pot sentir-se frustrat i desorientat.

Un altre aspecte prou important a tenir en compte, especialment en els models que combinen el blog amb una eina digital, és el dels drets d'autoria de la vostra biblioteca. Per això us recomanem l'ús de llicències que es basen en la legislació sobre la propietat intel·lectual i els drets d'autoria i que alliberen certs drets que posseeix l'autor/a d'una obra, de manera que altres persones en puguin fer alguns usos sense haver de sol·licitar permís explícit.

A continuació oferim 8 aspectes bàsics a l'hora de crear la vostra BD:Per saber-ne més:
Llegiu detingudament aquesta informació sobre Llicències Creative Commons, llicència GNU o l'Art Lliure que el Departament d'Educació ens posa a l'abast.