La gestió de l'espai virtual

En el mòdul anterior s'han ofert alguns consells a tenir en compte a l'hora de dissenyar la biblioteca digital del centre. En aquesut mòdul hi aprofundirem i tractarem les diferents fases per les quals es passa.

Objectius

  • Obtenir una visió de conjunt de tot el procés de creació de l'espai de la biblioteca digital.
  • Concretar les tasques a fer a cada una de les etapes de creació de l'espai virtual.


Continguts

  • Diagnosi i disseny.
  • Revisió abans de la implementació.
  • Manteniment: revisió periòdica d'enllaços.
  • Còpia de seguretat.
  • Recursos humans en les etapes de creació de la biblioteca digital.


Temes

Tema 1: Diagnosi, disseny i implementació.

Tema 2: Difusió i comunicació.

Tema 3: Manteniment i actualització.

Tema 4:La seguretat de l'espai.