L'Arquitectura de la informació II

3. Els sistemes de navegació

Els usuaris, quan arriben a una web, naveguen lliurement, és a dir, interactuen amb la web i les seves diferents seccions o bé salten cap a d'altres llocs utilitzant els enllaços. Els sistemes de navegació web, com el seu nom indica, permeten navegar, és a dir, realitzar aquesta lectura discontínua per les diferents seccions i pàgines dels lloc web. Donades les enormes possibilitats de la lectura discontínua, sovint, la persona usuària, especialment els infants, es desorienten: no saben on són, com hi ha arribat ni què han vist pel camí.

Abans de començar a cercar informació en una web és interessant conèixer quina és la seva estructura de navegació, és a dir, com s'han enllaçat les seves diferents pàgines.

Es distingeixen 4 tipus bàsics d'estructura en la navegació web, que veurem a continuació:

 • Jeràrquica
 • Lineal
 • Híbrida o composta
 • Xarxa

En trobareu una breu explicació a La estructura de navegación

La web XTEC, per exemple, utilitza un sistema jeràrquic:A banda de l'estructura existeixen una sèrie d'elements que faciliten la navegació conscient: saber on som, on hem estat i on podem anar.

Els menús de navegació: les barres de navegació i els menús

Les barres de navegació s'utilitzen molt. Inicialment eren textuals i, de mica en mica s'hi ha incorporat el format gràfic en forma de botons, imatges o icones. Existeix un format híbrid de combinació entre les barres de navegació textuals i les gràfiques que s'utilitza força: es tracta d'utilitzar imatges o icones acompanyats de petits rètols textuals.

En aquest exemple de la web d'InfoK podem observar dos formats diferents de barres en la mateixa interfície:

Les barres de navegació poden tenir diferents formats:

 • Llista d'opcions
 • Breadcrumbs (Engrunes de pa)
 • Barra d'imatges
 • Sistema de pestanyes

Pel que fa als menús, en funció del lloc on es troben, de la forma que tenen i del seu abast, podem distingir-ne diferents tipus i formats:

 • Menú principal
 • Menú secundari i/o complementaris
 • Menú desplegable

De vegades es poden trobar diferents combinacions de barres i menús, com és el cas de l'espai NODES del Programa "puntedu" de biblioteques escolars, on hi ha una barra superior amb menús desplegables i una barra lateral amb opcions a cada pàgina:

Per saber-ne més: