Algunes definicions terminològiques

La creació d’un recull de fonts d'informació en línia de qualitat, indexats amb recursos humans i, per tant, amb criteri, on adreçar l’alumnat i el professorat és present en els projectes educatius de molts centres des de la irrupció de les noves tecnologies d'informació i de la xarxa Internet.

En un principi, els recursos i les fonts d'informació de valor esdevenien els enllaços preferits que s’emmagatzemaven i es classificaven com una llista dins les carpetes de “favorits” del nostre navegador, però així només estaven accessibles des del nostre ordinador i emprant el mateix navegador. Més endavant s’elaboraven llistes interminables i sovint redundants, d'enllaços o adreces URL classificats de manera diferent: alfabèticament o temàtica, passant per formats o tipologies documentals. Sovint s’encabien als marges dels blocs de classe o biblioteca.

La indústria tecnològica, que avança veloç, ha anat oferint diferents maneres de recollir i, sobretot, d’organitzar i presentar els recursos digitals. S’ha evolucionat cap a una presentació més visual del recurs i la identificació fàcil. Resumint: s’han incorporat a la biblioteca un bon nombre de productes i conceptes nous. Com dèiem, un dels termes que s'ha anat extenent més és el de recurs d'informació.

Per a alguns autors, la noció de recurs informatiu respon a la necessitat d’ampliar el concepte de “fonts d’informació” per incorporar-hi els nous formats que internet posa a disposició de l’usuari. Alguns d'aquests nous formats són els que segueixen:

Biblioteca digital.- Una biblioteca escolar digital és un conjunt endreçat de recursos en línia que conté, majoritàriament, una col·lecció de documents digitals de producció externa, però que també pot contenir col·leccions de documents digitals o digitalitzats de producció pròpia. Exemple: Escola La Vinyala.

Marcador social.- Els marcadors socials (social bookmarking) són aplicacions web que permeten principalment organitzar les adreces web preferides en línia i, així, poder accedir-hi i compartir-les des de qualsevol ordinador. Amb els marcadors socials es crea una nova manera de classificació amb etiquetes (tags). Exemple:Diigo.

Agregador social.- S’usa sovint com a sinònim de marcador social. Es defineix com a aplicació informàtica que permet subscriure's a un o més canals de continguts i gestionar-ne la recepció i la visualització. Pinterest. Pearltrees. Symbaloo.

Els escriptoris virtuals.- Són eines que ens permeten accedir a un mateix escriptori des de diferents dispositius, allotjant-ho en el núvol, ens permet incloure aplicacions i serveis de la Web 2.0. Symbaloo. Netvibes.

Curador de continguts.- Curar continguts és seleccionar continguts de la xarxa d’acord amb uns criteris o una temàtica i posar- los a l’abast d’altres usuaris. Un contingut curat, però, suposa un contingut rellevant, escollit i que aporti valor. El terme prové de l'anglès “Content curator” que significa "conservació o preservació de continguts". Pinterest,

Repositori o Dipòsit digital.- És un dipòsit; hi ha qui parla d’arxiu, de les publicacions en format digital en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i membres de la comunitat universitària. DDUB CRAI-UPCT

Portal temàtic.- Un portal temàtic és una entrada a un conjunt de coneixements, serveis i recursos electrònics específics sobre una àrea del coneixement, organitzats i validats de manera que permeten a l'usuari d'accedir a una informació àmplia i actualitzada sobre aquella temàtica. En podria ser exemple el portal temàticTerminologia TIC del Termcat.

Per saber-ne mes: