L'organització de les fonts d'informació
De la mateixa manera que la biblioteca escolar té l'encàrrec de seleccionar i organitzar el fons de coneixement en paper, té un paper promotor en l'organització i selecció del fons de coneixement en línia. Forma part de la seva funció de suport a l’aprenentatge competencial de l'alumnat facilitar el desenvolupament de les destreses i habilitats implícites en la localització, l'accés i la selecció de la informació. La gestió de la informació, saber on trobar-la, com extreure-la o com presentar-la és i serà un factor clau d'èxit de l'aprenentatge al llarg de la vida.

D’altra banda, la matèria primera amb què treballem a l’escola és la informació en qualsevol format, l'experimentació, l'observació i la recerca. A mesura que avança l’edat de l’alumnat, la informació escrita, visual i multimodal té més presència en el seu procés d’aprenentatge. Han quedat paleses la simplificació, el desconeixement i, sovint, la ineficaç interacció de l’alumnat amb la xarxa i la informació que aquesta ofereix. La biblioteca escolar té un paper clau.


Objectius

  • Conèixer l'evolució i terminologia en quant a l'organització i presentació de les fonts.
  • Observar diferents models d'organització i presentació de les fonts.
  • Ser conscient de la conveniència d'activar comptes d'usuari escolars.
  • Donar d'alta amb un compte corporatiu l'eina digital que seleccioneu.
  • Conèixer el concepte d'Arquitectura de la Informació i els elements que la defineixen.


Continguts

  • L'evolució i la diversitat d'eines tecnològiques i informatives.
  • L'arquitectura de la informació: la classificació de la informació, la retolació o etiquetatge, el sistema de cerca i recuperació i la navegació en l'espai creat.
  • Exploració d'eines: Bloc WordPress,Blogger,Genially,Google Sites,Pearltrees, Symbaloo i Wakelet.
  • Consells en el registre i activació dels comptes digitals.

Temes

Tema 1: Algunes definicions terminològiques.

Tema 2: L'arquitectura de la informació I.

Tema 3: L'arquitectura de la informació II.

Tema 4: Models d'organització de les fonts.

Tema 5: La BE i la curació de continguts.