Projecte

El projecte consistirà a dissenyar i construir un servei en línia que faciliti la cerca d'informació als usuaris de la biblioteca escolar. Inclourà la tasca de difusió selectiva de de recursos per facilitar la cerca d'informació dels projectes i activitats programats en els diferents nivells.

El projecte s'anirà construint amb les tasques realitzades en algun dels mòduls del curs i amb l'encàrrec final, dins de la tasca anomenada Projecte. Seran les següents:

  • Crear un blog i importar un primer paquet de recursos d'informació i dissenyar l'estructura de cerca. (Mòduls 1 i 2)
  • Elaborar un document que reculli les característiques que ha de tenir el servei, a fi i efecte que el sistema pugui tenir continuïtat de forma fàcil en el centre educatiu. (Mòdul 2 i Projecte)
  • Crear una pàgina que contingui una selecció de recursos introduïts en el blog que responguin a les necessitats de cerca dels infants sobre un projecte o una activitat programada en algun nivell o cicle. (Projecte)