M5.Tutorial 1a. Tasques de manteniment amb XTECBlocs

Com fer la còpia de seguretat

  • Aneu a Tauler | Eines i cliqueu Exporta


  • Apareixerà aquest missatge


  • Seleccioneu exportar Tot el contingut i premeu Descarrega el fitxer d’exportació.
  • Generarà un arxiu en format XML. Guardeu-lo amb el nom i la data. Exemple: copia_blog_biblioteca_20141001.xml
  • Aquest arxiu l’heu de conservar perquè és la còpia de seguretat del vostre blog.

Es recomana que feu aquesta operació almenys un cop a l’any, preferentment en acabar el curs.