M5.Tema 1: La difusió inicial del servei

Un cop que ja teniu prou coneixement del contingut del blog i heu rebut algunes orientacions de com aprofitar didàcticament els recursos de consulta més habitual que hi conté, caldria que inicieu una petita campanya de comunicació per donar a conèixer el Servei de recursos digitals en línia a tota comunitat.

Abans, però, caldrà comprovar que tot funciona correctament, (imatges, enllaços als recursos, presentació actualitzada, etc.)

Per dissenyar aquesta campanya, la imaginació és lliure; no obstant això, a continuació s'exposen algunes de les accions bàsiques que s’haurien de tenir presents:

Accions principals

  • Presentació a la Comissió de Biblioteca i a la Comissió TAC.
  • Presentació al claustre, aprofitant una de les sessions habituals, animar-lo a fer ús del servei i demanar l'opinió, la participació i suggeriments de millora.
  • Presentació als diferents grups d’alumnes aprofitant les sessions de la biblioteca.

Fóra bo instar-los a comunicar a la biblioteca si troben a faltar algun recurs que usen amb assiduïtat, mitjançant el formulari de contacte.

Accions de suport en línia

També és important pensar a enllaçar aquest servei al blog principal de la biblioteca, al web principal del centre i a altres espais virtuals del centre. És per això que caldrà demanar-lo a l'equip directiu.

Blogger disposa d’un comptador de visites; en el cas d’XTECBlocs es podria inserir l'aplicació Google Analytics per conèixer l’impacte del servei. En aquest sentit XTECBlocs té un servei d'ajuda on trobareu moltes indicacions per treure més profit al blog, entre les quals explica com fer ús de Google Analytics. Es pot consultar en Ajuda XtecBlocs