Mòdul 4: La cerca a les obres de referència i als catàlegs

Presentació

En els sis primers temes del mòdul s'examinen les interfícies d'algunes obres de consulta freqüent com ara el DIEC2, la Gran Enciclopèdia Catalana, el Diccionari de la RAE i altres obres de referència com la Cartoteca Digital i l'Anuari Estadístic.

En els quatre temes finals exploren tres models diferents d'una font d'informació secundària bàsica com és el catàleg de biblioteca. Aquests models són: l'Epèrgam, l'Argus i l'Aladí.

El mòdul també ofereix exemples de propostes didàctiques de diversos centres educatius per treballar les obres de referència i els catàlegs.

Objectius

  • Conèixer les característiques i els elements bàsics de consulta de les obres de referència més habituals de consulta per a l'alumnat com són el DIEC2 de l'IEC, el Diccionari de la Llengua Espanyola de la RAE i de la Gran Enciclopèdia Catalana.
  • Conèixer les característiques i els elements bàsics de consulta de l'Anuari Estadístic de l'Idescat i de la Cartoteca Digital de l'ICGC.
  • Conèixer les característiques i els elements bàsics de les interfícies de consulta dels catàlegs Epèrgam, Argus i Aladí.
  • Conèixer la informació bàsica de les interfícies de recuperació de les fonts esmentades.


Continguts

  • Conceptes i procediments propis en la interrogació i recuperació d'informació de les fonts esmentades.


Temes

  • Tema 1: Introducció a les obres de referència
  • Tema 2: El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC2)
  • Tema 3: La Gran Enciclopèdia Catalana
  • Tema 4: El diccionari de la Real Academia Española
  • Tema 5: Els mapes i imatges de la Cartoteca Digital