Mòdul 3: L'explotació didàctica dels recursos. La cerca als diaris

Presentació

El coneixement i l'ús eficient de la gran riquesa de fonts i recursos d’informació que es troben a Internet és un factor clau d’èxit en el desenvolupament de les habilitats cognitives pròpies del procés d’aprenentatge en les etapes educatives obligatòries i també al llarg de tota la vida.

És per aquest motiu que, un cop ja acabat el disseny tècnic del servei d'informació i a punt per a la consulta, el mòdul 3 s'orienta cap a l'explotació didàctica dels recursos que hi conté, formulant, d'una banda els elements que cal tenir en compte en la programació d'activitats que impliquin maneig d'informació i d'altra, identificant les destreses que els alumnes hauran de desenvolupar en el procés de cerca i obtenció d'informació.

La segona part del mòdul se centra en la consulta als diaris, mostrant l'estructura, les eines de cerca i les interfícies de consulta i de recuperació de la versió digital de tres publicacions periòdiques rellevants del país com ara el Diari Ara, El Periódico i La Vanguardia.

El mòdul també ofereix models d'activitats ja desenvolupades en gran part i exemples de propostes didàctiques de diversos centres educatius.

Objectius

  • Identificar els elements clau que facilitin l'explotació didàctica del servei.
  • Dissenyar activitats que requereixin cerca i obtenció d'informació.
  • Reflexionar sobre algunes estratègies de maneig d'informació en línia.
  • Conèixer l'estructura i els elements bàsics de cerca de les publicacions digitals Ara, El Periódico i La Vanguardia.
  • Conèixer la informació bàsica de les interfícies de consulta i de recuperació de les mateixes publicacions.

Continguts

  • La programació d'activitats que impliquin cerca d'informació.
  • Estratègies digitals per navegar per Internet.
  • Conceptes i procediments propis en la interrogació i la recuperació d'informació en les publicacions periòdiques.

Temes

  • Tema 1: L'explotació didàctica dels recursos informatius
  • Tema 4: La cerca d'informació als diaris