M2.Tutorial 1a: Per estructurar la informació amb XTECBlocs

Un cop importats tots els recursos i eliminats elements sobrers heretats de la configuració inicial, caldrà acabar de donar una estructura a la informació que oferim en el blog. En aquest tutorial s'indica el procediment a seguir.

1. Procés a seguir

 • Selecció de la pàgina principal del blog.
 • Configuració del giny de Categories que ajudi a recuperar la informació.
 • Redacció de la pàgina Sobre aquest blog.
 • Creació del giny lateral d'enllaços al blog de la biblioteca i al web del centre.
 • Creació de dos ginys laterals complementaris: un per exposar a la llicència Creative Commons i l'altre per a la titularitat

2. Desenvolupament del procés

2.1. Selecció de la pàgina principal del blog

Heu vist que, a més a més d'importar els articles, també s'han importat cinc pàgines estàtiques. La pàgina Inici dóna la benvinguda i inclou orientacions de com navegar i la pàgina Sobre aquest blog fa una explicació de la finalitat del blog. En aquest cas haureu de canviar el text que s’ha importat i fer constar la finalitat que des de la vostra escola ha de tenir aquest blog de recursos.

Pel que fa a les tres pàgines restants són les que donen accés als recursos agrupats segons la tipologia o la seva finalitat: una pàgina facilita l'accés als recursos relacionats amb les àrees o matèries del currículum, la segona agrupa els recursos més generals i eines que poden donar suport a les diverses matèries i la tercera és una pàgina pensada per oferir l'accés als recursos orientats al professorat.

La configuració inicial dels blogs ofereix per defecte una pàgina d'inici que mostra els darrers articles creats, però hi ha una opció per poder canviar-la. Per les característiques d'aquest blog, ens interessa més que mostri com a pàgina principal la d'Inici.

El procediment és el següent:

 • Cal anar a Aparença | Temes i clicar a Personalitza de la plantilla que hem triat. • Caldrà clicar a Pàgina principal i seleccionar Una pàgina estàtica i Inici. A continuació caldrà desar els canvis.
2.2. Configuració del giny de Categories

Les categories permeten recuperar la informació d'acord amb els termes de la classificació presentada en el mòdul anterior. El giny ja mostra un ordre alfabètic dels termes, però ara s'aconsella que pugui mostrar també el nombre de recursos associats a cada categoria.

El procediment és el següent:

 • Caldrà entrar a Aparença | Ginys i obrir el giny Categories i seleccionar Mostra el nombre d'entrades o articles. No ens oblidarem de desar el canvis.
2.3. Modificar la redacció de la pàgina "Sobre aquest blog"

Editeu la pàgina "Sobre aquest blog" i canvieu la redacció que trobareu, que és la del blog originari, per una de personal, on podeu fer constar la finalitat del blog de recursos com a servei en línia de la vostra biblioteca i l'ús que espereu que tingui per part dels usuaris del centre.

En darrer terme es recomana animar els usuaris a enviar suggeriments o informacions sobre nous recursos al correu de contacte de la biblioteca o al formulari de contacte que haureu creat en aquest mòdul.2.4. Enllaç al blog de la biblioteca i al web del centre

És important que el blog estigui enllaçat amb el lloc web principal de la biblioteca escolar i també amb el web principal del centre educatiu. Caldrà crear un giny d'enllaços.

2.4.1. Procés a seguir

 • S’ha de crear una categoria d’enllaços. Exemple: Enllaços del centre.
 • S’han d’escriure els enllaços un per un i assignar-los a aquesta categoria.
 • S’ha d’afegir el giny d’enllaços i configurar-lo.


2.4.2. Desenvolupament del procés

1) Creació de la categoria de l’enllaç

 • Cal que aneu a Enllaços | Categories D’enllaços i creeu la categoria.
 • Introduïu el Nom de la categoria, per exemple: Enllaços del centre.
 • I premeu Afegir una categoria.


2) Afegir els enllaços i assignar-los la categoria

 • Aneu a Enllaços | Afegeix i poseu-hi les dades de l’enllaç.

Exemple:
Nom: Web del centre
Adreça web: http://www...........xtec.cat
Categoria: Enllaços del centre
Destinació: Cal marcar blank per tal que l’enllaç s’obri en una finestra nova.

 • Premeu Afegeix.
 • Aneu afegint tots els enllaços que vulgueu agrupar sota la categoria Enllaços del centre.


3) Crear el giny lateral d’enllaços

 • Seleccioneu Aparença i quan es desplegui el menú premeu Ginys.


 • Seleccioneu el giny d' Enllaços i premeu Afegeix.


 • Configureu el giny amb els paràmetres següents:
  • Seleccioneu Categoria de l’enllaç: Enllaços del centre.
  • Seleccioneu Ordenat per Títol de l’enllaç.
  • Marqueu Mostra el nom de l’enllaç.
  • Marqueu Mostra la imatge de l'enllaç si voleu inserir una imatge.
  • Prémeu Desa i Tanca.
2.5. Creació d'un giny de text per inserir la llicència Creative Commons

El procediment per fer un giny lateral és el següent:

 • Cal tornar a Aparença | Ginys i clicar a Text | seleccionar Barra lateral principal i clicar a Afegeix un giny. • No poseu títol i en Text copieu aquesta sintaxi. A continuació premeu desa.
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" target="_blank">
<img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br />
El contingut d'aquest blog està subjecte a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" target="_blank">
Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons</a>  • Visualitzeu el blog per veure el resultat.2.6. Creació d'un giny de text per inserir el logotip del Departament d'Ensenyament

 • Caldrà que torneu a crear un altre giny de text.
 • No poseu títol
 • Pugeu a la mediateca del blog el logotip del Departament que hi ha a continuació. • En Contingut del giny escriviu la sintaxis que hi ha a continuació canviant la frase "adreça de la imatge de la vostra mediateca" per la URL que té el logo en la vostra mediateca.


<a href="http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/" target="_blank">
<img src="adreça de la imatge de la vostra mediateca"/></a>La imatge anterior mostra la manera d'aconseguir l'adreça de la imatge un cop pujada a la mediateca del vostre blog.