M2. Tema 4: La implementació del servei i la documentació del procés

4.1. La implementació del servei

Un cop acabada l’estructura del blog i abans de divulgar-lo a tota la comunitat, encara haurem de pensar en la implementació, és a dir, deixar-ho tot a punt.

Caldrà revisar el text de la presentació que inclourà una benvinguda, les dades identificatives de la biblioteca, el contingut del blog i el funcionament.

També s'haurà de repassar l'ordre de les pàgines, si hem completat el perfil, si en el títol hem fet constar el nom del centre i la població, i comprovarem que tots els enllaços estiguin operatius.

Si tenim alguns dubtes sobre la usabilitat del lloc, sempre podrem fer alguna prova amb un grup d’alumnes i/o professorat, observar com naveguen i anotar els problemes d’ús que tenen amb l’objectiu de solucionar-los o preparar una petita formació sobre el seu funcionament. Aquesta tècnica s’anomena "Mètode de test amb usuaris" i s’utilitza molt en la implementació de llocs web estàtics.

4.2. La documentació del procés de creació del servei

És aconsellable la redacció d'un document que reculli totes les característiques del nou servei, els acords i les coordinacions entre els responsables del seu manteniment amb la finalitat d'assegurar la continuïtat en el temps i la coherència informativa del servei.

El document pot tenir una estructura similar a aquesta:

 • Justificació i objectius del servei
 • Destinataris
 • Disseny del servei
  • Tipologia de recursos
  • Criteris seguits en la selecció dels recursos
  • Sistema de classificació i recuperació de la informació
 • Difusió inicial
 • Dinamització del Servei
 • Tasques de manteniment i seguretat
 • Periodicitat d'actualització de la informació
 • Equip qui ho durà a terme

Aquest document formarà part del projecte final del curs, i, tot i que les indicacions per a l'elaboració es concentren en aquest mòdul, la realització per part dels alumnes és prevista a mida que anem avançant en el curs.

En l'aula virtual Odissea es troba un model del document per dur-lo a terme.