M2. Tema 3. El Pla de classificació

Hi ha diferents criteris a l’hora de triar el sistema de classificació més adient que asseguri a l’usuari una ràpida recuperació del recurs. Visitant algunes de les biblioteques escolars digitals en línia actuals, hem pogut constatar que hi ha dues tendències: els centres que han optat per agrupar els recursos segons el llenguatge de la CDU i els centres que els mostren amb classificacions diverses, però lligades, d’alguna manera, a les àrees curriculars.

És cert que, en aquests moments, no disposem d’un criteri de referència que ens ajudi a triar el que ens convé més, ja que tots els sistemes emprats mostren punts forts i punts febles, així com alguns d'ells estan condicionats per les característiques tècniques de l'aplicació triada. No obstant això, sembla que l’experiència d’alguns centres d’ordenar aquesta selecció de recursos seguint les àrees curriculars comença a tenir força acceptació.

En el nostre cas, seguirem aquest segon model i hi afegirem alguns conceptes relacionats amb les noves tecnologies i en seleccionarem d'altres de la CDU. El sistema d’assignació d’etiquetes del blog permetrà als usuaris la recuperació del mateix recurs des de diversos termes.

Amb aquests quatre elements: recursos sobre les àrees curriculars, recursos de temàtica general, eines complementàries i recursos adreçats al professorat, la llista de classificació que suggerim per agrupar la nostra selecció serà la següent:

Àrees curriculars
 • Català (inclouria, en principi, recursos de llengua i literatura)
 • Castellà (inclouria, en principi, recursos de llengua i literatura)
 • Francès
 • Anglès
 • Medi social i cultural
 • Medi natural
 • Música
 • Altres àrees curriculars sobre les quals podem oferir recursos

Recursos generals

 • Obres de referència (inclouria enciclopèdies, diccionaris, atles, mapes, etc.)
 • Catàlegs (accés al catàleg epèrgam i a altres catàlegs d’interès)
 • Atles i mapes
 • Diaris i Revistes (revistes i diaris digitals)
 • Mitjans audiovisuals (televisions i ràdios)
 • Portals (genèrics, de referència d’algun tema)

Eines complementàries

 • Eines digitals (traductors en línia, banc d’imatges, banc de sons, cercadors, etc.)

Recursos per al professorat

 • Docents (recursos de diferents temàtiques que pel seu grau de dificultat solament s'ofereixen al professorat).

Els termes d’aquesta classificació correspondran a les etiquetes que usarem per organitzar els recursos en el blog. Com que el sistema d’assignació d’etiquetes permet seleccionar-ne més d’una en cada recurs, podrem recuperar un mateix recurs des de diversos termes.

Els recursos continguts en aquest blog es podran consultar per treballar des de qualsevol metodologia didàctica, és a dir: projectes, caceres del tresor, l'aprenentatge basat en problemes (ABP), webtasques, treball amb fonts (TAF), flip teaching o flipped classroom i altres metodologies innovadores que s'empren en els centres educatius del nostre país, ja que la classificació per àrees curriculars i la possibilitat d'etiquetatge múltiple de cada recurs permeten la localització per diversos camins.