M1.Tema 2. El corpus documental resultant: contingut i propietats

1. Després de la importació

El servei acabat de crear contindrà la informació i l’enllaç a un paquet de recursos digitals en línia, classificats per àrees curriculars, recursos generals i eines complementàries i amb una descripció i un sistema d’accés que s’especifiquen més avall.

Atenent al seu contingut s'hi podrà trobar l'accés a obres de referència en línia com diccionaris, enciclopèdies, atles i mapes, a publicacions periòdiques, a mitjans audiovisuals i a llocs webs que contenen informació de caire divulgatiu i/o pedagògic relacionada amb les àrees del currículum. El recull també inclou l'accés a eines que ajudin l'alumnat en els processos de tractament de la informació i de comunicació del coneixement. També s'han referenciat, pel seu contingut pedagògic, alguns portals web de temes diversos. En darrer terme, l'usuari també podrà trobar l'accés a algunes fonts secundàries com l'ePèrgam, l'aplicació usada pels centres educatius per referenciar el seu fons documental, i l'accés als principals catàlegs de lectura pública.

La majoria dels recursos referenciats estan adreçats a l’alumnat, amb indicació del nivell educatiu a partir del qual els poden consultar. No obstant, la selecció també conté un paquet de recursos, que pel seu nivell de dificultat, estan adreçats al professorat i que s’identifiquen fàcilment amb la icona d'una "D" (docent) incrustada en la imatge del recurs.

2. La descripció del recurs

Cada recurs que compon la selecció es presenta amb la informació següent:

  • Títol
  • Imatge (amb enllaç al recurs).
  • Descripció succinta del recurs.
  • Nivell educatiu recomanat. (El nivell educatiu indica l’edat a partir de la qual se'n recomana la utilització, no obstant això, cada centre pot adaptar-lo al nivell dels seus alumnes.)
  • Etiquetes de les àrees que tracta o del tipus de recurs que és.
3. L’accés al recurs en línia

L’enllaç al recurs s’ha d’oferir de la manera més directa possible per tal d’evitar pèrdues de temps als usuaris en clicar diverses vegades. A continuació es relacionen unes quantes indicacions de com fer-ho:

1. Cal inserir la URL que apunti directament al recurs i evitar enllaços que enviïn l’usuari a altres llocs intermedis.

Exemple:
L’enllaç a la Gran Enciclopèdia Catalana hauria d’enviar l’usuari directament a la pantalla de cerca, que té aquesta URL:
http://www.enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-enciclopedia-catalana
i no a Tot el portal (www.enciclopedia.cat). Així l’usuari no trobarà obstacles pel camí.

2. En principi, s’evitaran els enllaços a plataformes que recullin alhora diversos recursos, sinó que prioritzarem l’accés directe al recurs. Farem una excepció quan la intenció sigui la d'enllaçar directament a portals web.

3. S’ha de tenir cura de revisar els enllaços, com a mínim un cop cada curs.

A l'hora de continuar amb l'ampliació del fons documental, fora bo considerar aquests paràmetres descriptius, la manera d'identificar els recursos adreçats al professorat i com s'ofereix l'enllaç.