M2.Tema 1: L’estructuració i personalització de la interfície

La importació de dades feta en el mòdul anterior ens ha facilitat la incorporació d’una vuitantena de recursos en la nova interfície, però encara caldrà donar-li una estructura que resulti entenedora per a l’usuari i crear-ne un sistema de recuperació de la informació mitjançant etiquetes o pàgines intermitges. Els tutorials d’aquest mòdul indiquen com s’ha de procedir.

També caldrà personalitzar la pàgina de presentació del servei i la titulada “Sobre aquest blog”, ja que en aquest moment conté la redacció des del punt de vista d’un blog de mostra. És per aquest motiu que cada centre haurà de modificar la redacció d’origen amb un redactat propi que s’adreci als seus usuaris.

Per acabar de personalitzar el servei, caldria incloure un formulari de contacte amb la biblioteca per facilitar la relació amb els usuaris.

Més endavant es farà la proposta d’introduir noves pàgines amb informacions de recursos específics per fer cerques de projectes concrets que es duguin a terme al centre.


Visiteu els blogs model fets amb XTECBlocs i amb Blogger:

Educació primàriaEducació secundària