Mòdul 2. La gestió de l'espai virtual

Presentació

Un cop feta la importació dels recursos, aquest mòdul proposa algunes tasques que ajudaran a donar una estructura entenedora al blog i a crear un sistema intern de cerca. També explicita la classificació duta a terme en l'organització de la informació, per tal que es pugui continuar en les noves entrades que es vagin fent.

En aquest mòdul també s'expressa la necessitat de documentar tot el procés de construcció del servei per tal que formi part, un cop acabat, del projecte de biblioteca. En l'aula virtual Odissea es facilita un model de document amb propostes de redacció dels seus apartats.

En darrer lloc, el mòdul també s'encarrega de preveure quins elements s'han de considerar a l'hora d'ampliar el fons de recursos, així com fa palesa la necessitat de col·laboració de la comunitat educativa per tal de mantenir actualitzat el servei.

Es recorda el doble itinerari dels tutorials: els d'XTECBlocs estan identificats amb la lletra "a" al costat del número del tutorial i amb la lletra "b" els de Blogger. Per tant, solament haureu de seguir les indicacions del tutorial de la lletra corresponent a la plataforma triada a l’inici.

Objectius

 • Crear l'estructura que facilitarà la cerca d'informació als usuaris.
 • Identificar correctament el blog.
 • Crear el sistema de recuperació de la informació
 • Conèixer el sistema de classificació usat en l'organització dels recursos.
 • Documentar el procés de creació del servei
 • Orientar en la redacció d'entrades noves.

Continguts

 • L'estructuració de la informació i la identificació del blog.
 • El Pla de classificació
 • La recuperació de la informació
 • La documentació del procés
 • Edició de noves entrades.

Temes i tutorials

 • Tema 1: L’estructuració i personalització de la interfície
 • Tema 2: El corpus documental resultant: contingut i propietats
 • Tema 4: La implementació del servei i la documentació del procés
 • Tema 5: L'ampliació i actualització del fons de recursos