Mòdul 1. Els recursos digitals d'informació

Presentació

S'inicia aquest mòdul amb una reflexió sobre la necessitat de la biblioteca escolar actual d'adaptar-se als requeriments digitals actuals dels seus usuaris i sobre la conveniència d'encetar aquest camí tecnològic de forma esglaonada, fent accions concretes i sostenibles.

La creació d'un servei en línia que faciliti l'accés a bons materials, fiables i útils per a l’aprenentatge dels continguts curriculars, es presenta en aquest curs com una bona manera d'iniciar-se en els entorns digitals, i tria el blog com a gestor del contingut del servei.

La resta del mòdul tracta del disseny conceptual del servei i ofereix els tutorials necessaris per dur-lo a terme amb les plataformes XTECBlocs o Blogger.

Com que els tutorials d’ambdues plataformes són per a la mateixa finalitat, s'han creat dos itineraris de treball identificats amb una lletra al costat del número de tutorial: la lletra "a" per a XTECBlocs, la lletra "b" per a Blogger. D’aquesta manera l’alumne solament haurà de seguir les indicacions del tutorial amb la lletra corresponent a la plataforma triada a l’inici.

Objectius

 • Reflexionar sobre el concepte i l’ús dels recursos digitals en la cerca d'informació.
 • Conèixer les característiques principals del servei en línia proposat.
 • Crear i configurar la infraestructura del servei mitjançant el blog.

Continguts

 • Els recursos digitals: justificació, característiques i criteris de selecció.
 • La creació de l'espai virtual.
 • La importació de la informació.

Temes

 • Tema 1: Introducció a la biblioteca digital mitjançant el recull de recursos.
 • Tema 2: Característiques del recull de recursos.
 • Tema 3: Criteris seguits en la selecció.
 • Tema 4: Eina i plataformes tecnològiques triades.
 • Tutorial 1a: Creació d'un espai virtual de recursos digitals amb XTECBlocs.
 • Tutorial 1b. Creació d'un espai virtual de recursos digitals amb Blogger.