El repte de l’educació literària: el Pla lector a l’escola i a la biblioteca

L’educació literària és un dels reptes essencials dins l’etapa d’educació infantil i primària. Aquesta es defineix com un procés de formació de lectors que implica i promou que nens i nenes siguin cada vegada més competents en la lectura i la interpretació d’obres i que afavoreix que siguin lectors al llarg de la vida.

Els infants i joves entren a la lectura de la mà de persones que per a ells/es són importants, entre elles, els seus docents. La figura del mediador/a de lectura està cada dia més estesa. Amb una preparació específica i unes qualitats determinades, la persona mediadora de lectura acompanya els lectors i lectores en el viatge de la lectura, els ofereix obres al seu abast i de qualitat literària i els ensenya a descobrir els secrets de la literatura.

En aquest mòdul parlarem de la figura de la persona mediadora i de la importància de disposar d'un Pla lector en el centre, que doni coherència a l'educació literària al llarg de l'etapa.

Objectius:

  • Analitzar el tractament de l'educació literària en els nous currículums i el paper de la BE.
  • Distingir entre Pla de lectura de centre i Pla lector.
  • Valorar la necessitat de disposar d'un Pla lector en el centre.
  • Reflexionar sobre el paper de la persona mediadora i conèixer diferents estratègies de mediació.
  • Conèixer algunes seleccions d'obres de qualitat per a aquestes etapes.

Temes

  • Tema 1: L'educació literària a l'escola
  • Tema 2: Pla lector, Pla de lectura de centre i biblioteca escolar
  • Tema 3: La persona mediadora
  • Tema 4: Itinerari lector i seleccions