Anàlisi i crítica de la narrativa infantil

Aquest mòdul vol donar eines per ajudar les persones coordinadores de les biblioteques escolars a valorar, segons criteris objectius, la qualitat literària de les obres que seleccioneu per als vostres alumnes.

En primer lloc, desgranarem els elements que conformen una novel·la i els analitzarem; observarem alguns dels elements que ens poden ajudar a fer una bona selecció i posarem damunt la taula diverses idees prefixades que poden ser posades en dubte, com ara, e debat permanent sobre les sèries.

Objectius

  • Analitzar els elements d'una novel·la.
  • Conèixer els principals aspectes que ens poden ajudar a l’elecció dels llibres.
  • Reflexionar sobre les sèries i l'impacte i el valor que tenen en els lectors i les lectores.

Temes

  • Tema 1: Estructura i elements de la narrativa
  • Tema 2: Com fer una bona selecció
  • Tema 3: Les sèries a judici