Els llibres i la literatura al cicle mitjà i al cicle superior de primària (8-12)


Aquest mòdul se centra molt especialment en la narrativa infantil donant a conèixer lectures per a educació primària més enllà dels àlbums il·lustrats, que ja s’han tractat amb anterioritat. Els tres mòduls fan un repàs històric de la narrativa internacional i, finalment, se centren en la d’autoria en català. El recorregut, clarament historiogràfic, vol oferir les bases sobre les quals poder valorar la contemporaneïtat dels clàssics, descobrir alguns referents imprescindibles i posar en valor els autors nostrats. Un recorregut que esperem que us agradi.

Objectius

  • Conèixer el panorama històric internacional i nacional de la LIJ.
  • Analitzar la LIJ catalana i els seus referents.

Temes

  • Tema 1: Panorama històric
  • Tema 2: La LIJ internacional: principals referents
  • Tema 3: La LIJ catalana: història i referents