Els llibres i la literatura a l'educació infantil i al cicle inicial de primària


La biblioteca escolar exerceix de mediadora de lectura, apropant la literatura als inants i joves. Els responsables de les BE, com a persones mediadores de lectura, han d'estar familiaritzats amb l'evolució de la literatura per a infants i el panorama actual.

En aquest mòdul es tractaran els orígens de la literatura infantil i la seva evolució, es farà una mirada global al panorama actual, des dels materials pensats per ser el primer contacte que tenen els infants amb la literatura fins als gèneres i tipologies de la literatura per a infants i es reflexionarà sobre la importància de disposar d'uns criteris de selecció que us ajudin a l'hora de fer la tria per oferir un ventall ampli que formi i estimuli els lectors i lectores.

Objectius

  • Conèixer els orígens de la literatura per a infants, des dels seus inicis.
  • Conèixer els gèneres i les tipologies més estesos per a un públic infantil (0-8 anys).
  • Reflexionar sobre la necessitat de definir uns criteris concrets de selecció d'obres de LI.

Temes

  • Tema 1: Els inicis de la literatura infantil
  • Tema 2: Evolució dels llibres per a les primeres edats
  • Tema 3: Gèneres i tipologies a la literatura (0-8)
  • Tema 4: Criteris de selecció (0-8)