Biblioteca escolar i Serveis educatius

Tal com s’ha explicat en el tema 1 d’aquest mòdul, els serveis educatius i, en concret, els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) s’encarreguen de donar suport a les biblioteques escolars de la seva zona. A cada CRP hi ha una persona assessora de biblioteca escolar que, entre els seves funcions, compta amb la d’acompanyar els centres educatius en la implementació i dinamització de les seves biblioteques, i coordinar la formació i els seminaris i grups de treball, mitjançant els plans de formació de zona. Alhora, amb l’impuls dels plans educatius d’entorn, algunes entitats municipals organitzen trobades amb els responsables de les biblioteques, jornades territorials i accions conjuntes amb la finalitat d’impulsar i consolidar les biblioteques als centres educatius.

Els CRP actuen en diferents àmbits:

  • Formació: accions de suport a l’organització i dinamització de les biblioteques escolars per mitjà de la creació de seminaris de coordinació i grups de treball, organització de tallers, jornades d’intercanvi d’experiències, etc. També fan dinamització en col·laboració amb altres agents de la comunitat educativa i entitats socials i culturals.
  • Acompanyament: els CRP promouen l’assessorament i el seguiment dels projectes de biblioteca escolar endegats pels centres educatius de la seva zona.
  • Gestió de recursos: amb l’aplicació ePèrgam, els CRP actuen com a referents per als centres en la gestió documental i els ofereixen suport. També elaboren seleccions de materials específics com ara maletes, laboratoris i altres lots de llibres i materials provinents de les mediateques dels CRP, que tenen gran valor per als centres i que posen a la seva disposició.

Els CRP també gestionen els continguts del portal Banc de recursos: la lectura font de plaer i de coneixement (BDR). Aquest portal presenta una selecció acurada de recursos al voltant de la lectura que faciliten la dinamització de la BE. Publiquen un butlletí digital de forma periòdica.

Exemples d’accions dels CRP: