Formació de persones usuàries

Un dels principals àmbits de treball de biblioteca escolar és un conjunt d’activitats que tenen com a finalitat desenvolupar les habilitats necessàries per ser una persona autònoma a la biblioteca. Es tracta de la formació de persones usuàries (alumnat, professorat, famílies i personal no docent). Totes les persones de la comunitat educativa són usuàries potencials de la biblioteca, de manera que si s’ofereix una formació per fer conèixer el seu fons, la seva organització i els serveis que ofereix, és possible que augmenti el nombre de persones usuàries.

Aquesta FU pretén que les persones del centre:

 • Coneguin els espais, serveis i activitats que ofereix la biblioteca.
 • Coneguin la diversitat del seu fons, l'organització i la classificació.
 • Utilitzin el catàleg de la biblioteca escolar i la biblioteca pública de referència.
 • Utilitzin les eines adequades per a la cerca i la localització de la informació.
 • Adquireixin estratègies de cerca i de recuperació d’informació sobre diferents suports.
 • Puguin dur a terme un petit treball d’investigació o satisfer les necessitats puntuals d’informació.
 • Adquireixin hàbits i actituds de respecte a les persones, espais i materials de la biblioteca escolar.

Algunes condicions que hauria de complir la FU:

 • S’ha d’iniciar des de ben petits.
 • Ha de donar resposta a les possibilitats i necessitats de cada edat, els continguts han d’introduir-se de manera progressiva..
 • Ha d’estar diversificada, en funció del destinatari/a: no serà igual una FU per a famílies que per a docents.
 • Ha de ser permanent al llarg dels cursos, no han de ser activitats puntuals i aïllades sinó que s’ha d’articular un programa de FU en el centre.
 • Ha d’alternar activitats compartides amb recursos que fomentin l’autonomia (infografies, tutorials, etc.).
 • Ha de ser competencial perquè forma part del currículum.

Alguns exemples d'activitats de formació d'usuaris/es:

Vegeu un exemple d'unitat didàctica de formació d'usuaris/es duta a terme per docents de l'escola Àngel Alemany i Boris de Lloret de Mar, arran dels seus Job Shadowing en el marc del projecte CETE+ Erasmus KA120 MC Biblioteca escolar PuntEdu amb el suport i coordinació de la biblioteca del centre: