Àmbits d'actuació

Font imatge

En aquest mòdul es presenta la biblioteca com una eina privilegiada per a la dinamització de la lectura en el centre educatiu i per al suport a l’aprenentatge. S’aprofundirà en el concepte de competència lectora i els seus eixos, que apareixen en el Pla de lectura de centre. S’analitzarà el paper que té la biblioteca en el foment de la lectura i de l’hàbit lector, i en el desenvolupament de l’educació literària; es reflexionarà sobre la rellevància de la biblioteca en l’aprenentatge, especialment a partir de la innovació.

Objectius

 • Conèixer la definició de competència lectora segons PISA 2018 i reflexionar sobre les seves implicacions.
 • Analitzar els eixos de la lectura: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
 • Reflexionar sobre el paper de la biblioteca del centre en el foment de la lectura i l’educació literària, i compartir algunes estratègies.
 • Establir les línies d’actuació de la biblioteca per donar suport a l’aprenentatge.
 • Reconèixer la biblioteca com a agent d’innovació en el centre.
 • Planificar la formació de les persones usuàries per ser autònomes dins de la biblioteca.

Continguts

 • Competència lectora.
 • Saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir i hàbit lector.
 • Estratègies per al suport de l’educació literària.
 • Alfabetització mediàtica i informacional (AMI).
 • Suport de la biblioteca a l’aprenentatge: aprenentatge basat en projectes, espais de creació, Design Thinking, aprenentatge basat en situacions.
 • Formació de persones usuàries.

Temes

 • Tema 1: Àmbits de treball.
 • Tema 2: Aprenentatge de la lectura i biblioteca escolar.
 • Tema 3: Foment de la lectura i educació literària.
 • Tema 4: Suport a l'aprenentatge.
 • Tema 5: Formació de persones usuàries.