Biblioteca de centre i biblioteca d'aula

El debat sobre la necessitat de disposar de biblioteques a les aules ha ocupat moltes pàgines i fils de conversa a les xarxes socials. Més enllà de la discussió sobre la tria entre biblioteca de centre o d’aula, des del programa de biblioteques escolars defensem la necessitat i complementarietat d’ambdues.

…no només són perfectament compatibles sinó que són imprescindibles una per a l’altra, perquè es complementen en les seves funcions i reparen les seves carències.

Kepa Osoro, ¿Biblioteca de aula o biblioteca escolar?. Canal lector.

Per què una biblioteca d’aula?

La biblioteca d’aula i la biblioteca escolar tenen funcions diferents i es complementen per donar suport al desenvolupament de la competència lectora de l’alumnat, en el seu sentit més extens (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir). Durant l’època de pandèmia hem pogut veure com, en molts centres educatius, l’impuls de la lectura ha continuat mitjançant les biblioteques d’aula. Molts centres han hagut de restringir l’accés a les biblioteques i la biblioteca d’aula ha esdevingut una eina imprescindible per seguir apropant la lectura a l’alumnat.

…perquè tenir llibres a mà i temps per llegir-los sembla ser una condició imprescindible per a formar lectors, s’ha de pensar en formes d’organització que facilitin aquesta vivència alfabetitzada .

Teresa Colomer, Andar entre libros: la lectura literaria en la escuela. Fondo de Cultura Económica, 2011.

La biblioteca d’aula, però, no pot substituir mai la de centre, ja que les seves funcions i el seu abast són diferents. Vegeu la infografia següent, elaborada pel programa Puntedu:

Vegeu PDF

Quines són les bondats de la BA? Els currículums d’ensenyaments obligatoris prescriuen un temps diari de lectura destinat al foment del gust per llegir i l’hàbit lector. Es fa una mica difícil pensar en un foment de la lectura a l’aula sense un espai dedicat als llibres, on l’alumnat pugui veure el llibre com a objecte, on el professorat hi pugui acudir en el moment que vol fer una lectura en veu alta o cercar una informació que complementi el treball de l’aula. La biblioteca del centre disposa d’un fons extens, en temàtica i en quantitat, per abastir les necessitats de la comunitat educativa, però les BA, com a seccions de la biblioteca del centre, apropen la lectura en tots els moments de la vida a l’aula.

Si a més a més la BA sorgeix d’una necessitat de l’alumnat i s’impliquen en la creació, el guany és doble. Alguns centres educatius han plantejant la creació de biblioteques d’aula com un projecte participatiu, on l’alumnat decideix on la col·loquen, com ha de ser i com s’organitza i funciona.

L'escola Príncep de Viana de Lleida crea les sves biblioteques d'aula amb la participació de l'alumnat. Vegeu-ne l'experiència.

Com organitzem la biblioteca d'aula

En els Documents per a l'organització i la gestió dels centres educatius que publica anualment el Departament d'Educació s'estableix com una de les funcions de la biblioteca del centre el suport a la creació i al manteniment de les BA:

Donar suport a la creació i al manteniment de les biblioteques d'aula. Aquestes biblioteques, com a seccions de la biblioteca escolar, amb una oferta diversificada de gèneres i temàtiques, són una peça clau per adquirir l'hàbit lector i desenvolupar el “temps de lectura diària”.

Documents per a l'organització i la gestió dels centres educatius

Algunes orientacions importants:

  • L’espai: cal estudiar on es col·locarà. Si el que volem és que el llibre tingui visibilitat a l’aula, hauríem de buscar un lloc destacat, que es vegi només entrar. Recomanem que sigui en un lloc que permeti el recolliment, creant un espai delimitat pel mobiliari complementat amb coixins, butaques mida alumne, prestatgeries, etc.
  • El fons: no ha de ser fix. La BA s’ha de nodrir de la biblioteca del centre i, per tant, el fons s’ha de canviar de forma periòdica (ho haurà de decidir el claustre o la comissió de biblioteca). Ha d’estar format per documents de diferents tipologies: contes populars, novel·les, llibre de coneixements, revistes, diaris, produccions pròpies… tothom ha de trobar oferta adequada als seus interessos i a les seves capacitats, per la qual cosa recomanem que els alumnes participin en la tria d’un percentatge del fons.
  • La dinamització: cal definir què farem amb la BA, si hi haurà alumnes responsables, si es farà préstec o només s’utilitzarà com a recurs dins de l’aula, quin temps dins de l’horari es dedicarà a la BA, etc.


Per saber-ne més:

Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement. Programa biblioteca escolar Puntedu. Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació, 2016.