Organització i gestió de la biblioteca del centre


A l'hora d'engegar una biblioteca al centre educatiu s'han de començar a prendre decisions col·legiades. Les primeres fan referència a l'organització dels espais i de la col·lecció. Al llarg dels anys la tendència ha anat canviant i, pel que fa a l'espai, actualment les condicions bàsiques són la flexibilitat i l'accessibilitat.

En aquest mòdul reflexionarem sobre els espais i els fons, l'ús de la tecnologia i els recursos humans que han de fer possible aquesta biblioteca.

Objectius

 • Planificar, de forma col·legiada, la distribució i l'organització dels espais de la biblioteca en funció de les necessitats del centre i seguin criteris d'accessibilitat.
 • Analitzar la col·lecció de la biblioteca escolar i acordar-ne la seva organització.
 • Reflexionar sobre l'ús de la tecnologia a la biblioteca, en funció del PEC.
 • Definir els recursos humans de la biblioteca del centre i conèixer-ne les seves funcions.
 • Reflexionar sobre la relació entre les biblioteques d'aula i la biblioteca del centre.

Continguts

 • Espais
 • Col·lecció
 • Tecnologia i biblioteca
 • Accessibilitat
 • Inclusió
 • Biblioteca d'aula
 • Recursos humans

Temes

 • Tema 1: Repensant l’espai físic de la biblioteca.
 • Tema 2: Cap a una biblioteca tecnològica i digital.
 • Tema 3: La col·lecció.
 • Tema 4: Senyalització i catalogació.
 • Tema 5: Recursos humans.
 • Tema 6: Biblioteca de centre i biblioteca d'aula.